Välkommen till

Luna Eks trädgårdsblogg!

Månad: januari 2020

Relationer enl. Feng Shui

Eftersom intresset för mina Feng Shui relaterade inlägg tycks bli större för vart år tar jag idag upp en annan aspekt av de 12 djursymbolerna, nämligen relationerna mellan oss människor. Dvs vem vi trivs med och känner oss kompatibla med , vilka vi kan arbeta med och även ha ett långvarigt parförhållande med. Den hemliga vännen är alltid bra att komma ihåg när det krisar sig. I Asien har man alltid den djursymbolen intill sig som stöd om den inte finns irl.

Dessa grupperingar av djursymboler delas in i :

1.Treenighet för släktskap, vilka tre djur som ger stöd åt varann, förstår varann och kan reagera med varann. Ett bra sätt att få syskon som håller sams över tid är att planera sina barn med 4 år emellan.

Råttan, Draken och Apan – ambitiös och briljant

Oxen, Ormen och Tuppen – generös och fokuserad

Hund, Tiger och Häst – etisk och lojal

Grisen, Fåret och Kaninen – kreativ och emotionell

2. Astrologiska själsvänner, för långt vänskapsband.

Råtta och oxe

Tiger och Kanin

Drake och Orm

Häst och Får

Apa och Tupp

Hund och Gris

3. Din hemliga vän:

Råtta och Oxe

Häst och Får

Drake och Tupp

Kanin och Hund

Tiger och Gris

Orm och Apa

4. treenighet för samarbete, rikedom och affärsrelationer

Drake, Kanin och Tiger

Orm, Häst och Får

Apa, Tupp och Hund

Oxe, Råtta och Gris

5. kärleksrelaterad romantisk vän, se din hemliga vän ovan avdeln. 3

6. Fiender eller rättare sagt ostadig vänskap över tid

Råtta och Häst

Oxe och Får

Drake och Hund

Kanin och Tupp

Tiger och Apa

Orm och Gris

Och med detta specialinlägg som inte har ett dugg med trädgård att göra önskar jag alla lite annorlunda läsning så här vid kinesiska nyåret 25 jan. och början på Råttans år 2020. Det väntas bli mycket möss och råttor i år.

För dig som vill jämföra karaktärerna av din omgivning lägger jag nu in tabellerna igen som repetition från mina gamla inlägg. Glöm inte läsa av rätt kön och datum.

Feng Shui tendenser inför 2020

Den 25 januari 2020 lämnar vi grisens år och går in i Råttans. Om detta kan du läsa mer från min nyårshälsning den 29 dec.

Det blir ett aktivt Yang-år med bra och fast ledarskap med stöd från nr 8 i nordväst och det kan behövas i ett grälsjukt år där missförstånd, svek och oärlighet flammar upp mer frekvent än vanligt. Tålamod, skärpning och humor är bästa medicinen att dämpa nr 7 i centrum och på hemmaplan. För övrigt blir det ett balanserat år där alla fem elementen är representerade och inget fattas, vilket ger utmärkt produktivitet. Ny respekt för kreativa och intelligenta personer särskilt de unga får stort inflytande på utvecklingen som går snabbare än någonsin. Nya material, återbruks-tänk och sökande efter genuin kunskap ligger i tiden. Det är ett år att tänka utanför boxen, men många har svårt att komma igång. Våren är dock bra att starta upp nya åtaganden och göromål.

Draken, ormen tuppen och råttan får mest hjälp av inflytelserika personer.

Sifferförklaring: Var och en av de 9 siffrorna står för ett energimönster eller solarkrafter som utgör basen för den kinesiska numerologin vilken har studerats sedan 5000 år. Tidiga forskare och astrologers studier visade att olika energimönster träffade planeten vid olika tidpunkter och i olika vinklar och sedan spreds över jordens yta i olika riktningar. Dessa rörelser delades in i olika tal där vart och ett har en innebörd och symboliskt karaktärsdrag. Talen tycktes anpassa sig till återkommande cykler och det påverkade jorden, dess utveckling och dess invånare. Siffrorna kom att stå för de åtta väderstrecken samt centrum av jorden, men var inte statiska eftersom mönstren vandrar runt i en återkommande 9-årscykel. Dessa rörelsemönster med både ljusa och mörka egenskaper Yang och Yin flyttar runt i väderstrecken och kallas i västvärlden för the Flying Star, som är en utveckling av rörelserna inom den magiska kvadraten Lo Sho.

Siffran 1 motsvarar kraften Vatten, riktningen Norr. Denna energi är i ständig rörelse och påverkar allt levande. Där det finns rörelse finns liv, flyt och tur.

Siffran 2 motsvarar kraven Jord och riktningen Sydväst. Denna energi påverkar den fysiska hälsan.

Siffran 3 motsvarar kraften Trä och riktningen Öster och förknippas ofta med konflikter av alla slag, grälsjuka

Siffran 4 motsvarar också kraften Trä men riktningen Sydöst som påverkar människor framtid både vad gäller kärlek och studier.

Siffran 5 befinner sig i Centrum och är en kraftfull Moder Jordkraft likt Jorden vi lever på och om den inre kraften störs påverkar det alla sidor av en persons välbefinnande. Det är därför vi inte ska manipulera med jorden för det straffar sig alltid. Så tänk klimatsmart och i hållbarhetstermer.

Siffran 6 motsvarar kraften Metall och riktningen Nordväst. Denna energi förknippas med kommunikation och förändringar och gynnar framförallt patriarkatet och ledargestalter

Siffran 7 motsvarar kraften metall med riktning Väster och har en vass energi som kan medföra skada och konflikter

Siffran 8 motsvarar kraften fast Jord, berg och förknippas med framgång, rikedom, handel och ekonomi

Siffran 9 motsvarar kraften Eld och riktningen Söder och kan likt elden både ge värme och lycka, men om den är för stark skapas destruktivitet.

Så här ser siffrorna ut i sin grundposition i Lo shu, (se nedan) och det betyder att ett sådant år förstärks de bra siffrorna, medan de mindre fördelaktiga blir sämre. Här kan du jämföra med din egen siffra, se födelsetabeller i tidigare Feng shuiinlägg. Jag tex som är nr 6, hund, kvinna och metall har min grundenergi i Nordväst, men 2020 får jag min kraft från Sydost, jämför de båda kvadraterna. Dessutom påverkas jag av siffran för året som ligger i mitt hemmaväderstreck NV, alltså Nr 8 för 2020. Det betyder att jag får ta del av Nordost starka jordkraft (berg) i år.

Jag brukar också jämföra med trädgårdens och husets rum, samt hur huvudentrén ligger i förhållande till väderstrecken ( alltså bostadsadressens om du har fler ingångar) för att se hur året blir.

Förra gången Flying Star var i macroläge (Lo Shu) var 2013

Nästa gång blir alltså 2022. Då övergår vi också till period 9 och lämnar period 8 , starkt yin(=kvinna) år bakom oss, vilket har gynnat kvinnan i 24 år. Jag minns så väl övergången 2004 då jag befann mig på Feng Shui-utbildning i Singapore och vi som var kvinnor av kursdeltagarna från hela världen kände hopp och stor tilltro till oss själva för lång tid framåt. Nu vågade vi vad som helst. Jag själv startade eget och det gick lysande direkt efter start. Fler kvinnor än någonsin är och har varit framgångsrika inom politik och näringsliv. Tänk bara på alla kvinnliga influencers numera.

Nog om detta. Nu går vi in i 2020.

Bästa väderstrecken 2020 blir SO, SV, Väst NO och NV. Allra bäst gynnas NV eftersom den starka 8:an flyttar dit i år, se diagram överst i text.

De övriga riktningarna Söder, Öst ,Centrum och Norr blir inte så tursamma, så här bör du dämpa energierna.

CENTRUM: Med nr 7 i centrum ( gällande inre världsdelar, länder, torg, byggnader, hushåll, trädgård och kontor) kan året få negativa aspekter vad gäller svek, förlust och oärlighet. Förlust av pengar, fällor och fallgropar kan vi alla drabbas av, fast det ordnar upp sig ändå till slut, men lyckosammast är de smarta och förutseende. Det är här larmskylten mot inbrott bör sättas upp. Dämpa med blå kuddar och mattor i huset och ha symboler för skydd och styrka. Det kan vara heliga symboler eller något som ger dig skydd och tillförsikt i form av bilder och foto. Färska blommor, vatten och rökelse med mild doft är bra att rena luften med på centrala platser.

SÖDER: Siffran 2 här i år betyder sjukdom ,torka och ohyra och förvärras av värme och eld. Eftersom söder är ett eldväderstreck får man för ovanlighetens skull istället dämpa mycket av de röda, orange, gula och varma färgerna där under 2020 och istället satsa mer på vatten och årets färg ’mörkblått i kombination med vitt’. Res inte söderöver på sommaren och undvik trädgårdsarbete i stark sol och på mygg- och fästingtäta platser och ät inte huvudmål i soliga söderlägen. Är du häst eller äldre person får du vara extra försiktig även för fysisk överansträngning och olyckstillbud. Dämpa belysningen här i år även på vintern. Kinesiska hälsosymboler här är också bra som tex bambu, pioner, krysantemum, persikoträd och symboliska tranor.

Årets färg enl pantone. Klassiskt blå. Och eftersom 2020 blir ett metallår kommer vi se mer blått tillsammans med vitt.

ÖST: Nr 5 otursiffran flyttar till östläge. Här bör du inte renovera och gräva under 2020 för detta väderstreck kan drabbas av fara och otur. Det drabbar särskilt östländer, kaninen och äldste sonen och vars hem eller kontor som har huvudingång från öst. Håll välbalanserat och i jämvikt utan oväsen eller hög musik och låt alla 5 elementens färger (Grönt, rött, gult, grått, blått) vara representerade i öst. Vänta med nya projekt och ligg lågt.

NORR: Siffran 3 står alltid för grälsjuka och förstärks i år med kinesiska Tai Sui även kallad Grand Duke Jupiter ( eftersom hen följer Jupiters spår). Hen ger inte välsignelse åt dess riktning som annars, eftersom norr står i direkt motsatt riktning till söderläge med nr 2. Håll lugnt och ha inga vindspel eller klockor i norr 2020. Sitt och ligg inte mot norrläge om du vill undvika konflikter och missförstånd råder kineserna. Höj dock gärna energin i norr med varma färger i textilier och tillför inredningsdetaljer som symboliskt står för skydd och styrka t ex sköldpadda eller drake.

Förstärk däremot:

NORDVÄST: Nr 8 gynnar framförallt patriarkatet, familjeförsörjare och företagsledare samt nordvästra delar. Återspeglande kristall som kulor eller vaser, en groda eller drake eller tavla på en inflytelserik person ger välsignelse åt platsen. Här passar också vindspel i metall och rena vita färger på blommor och rekvisita.

VÄST: nr 9 i väst ger rikedom på sikt och framgång med projekt och planer inom en längre tidsram. Väderstrecket Väst gynnar tuppen som får extra flyt i år. Däremot ska man ligga lite lägre med att starta upp något nytt i maj, juli, september och oktober. Annars stärks Väst med tur, tillgångar och nätverkande. Här kan du kan lite mer rött, guld och blått i förening i år. En apa på skrivbordet, fåglar eller tupp om du har din arbetsplats i västläge. En tupp i väster är en symbol för vision, organisation och punktlighet.

NORDOST: 1:an i NO ger tur och seger åt väderstrecket i år, men vatten behövs för att förstärka energin. Så mer blå färger där i år, men även en flagga eller vimpelspel. Även en helgonsymbol i No kan ge extra tur.

SYDOST: Med 6:an här blir SO ett välsignat väderstreck. Där faller saker och ting på plats på det ena eller andra sättet genom mentorhjälp och att fler hjälps åt. Alla som sover eller sitter mot SO får ta del av detta i år, men håll aktivt och fullt av liv i So, t ex stäng inte in energin i förråd eller ha skräphörna här. Så blommor gärna i mörkblå färg som representerar vatten och synkar bra med trä som är väderstreckets eget element. Sovrum och matsal är utmärkt läge för sydost.

SYDVÄST: Med 4:an i Sv blir det mer än vanligt mycket kärlek, romans och giftermålsmöjligheter här i år. Gäller särskilt för Får och Apa. Romantiska pastelliga färger som rosa här. Det betyder också tur i studier, examen, forskning och allmän kunskapssamling. Gynnar särskilt unga och det sociala livet. För redan gifta är det bra att ha två ankor vid sängen. Visdomsring eller visdomsbuddha är andra förstärkare för väderstrecket.

Med detta önskar jag trevlig läsning för dig som är intresserad.

Hälsar Luna

(Som får sin uppdaterade information från Lillian Too, Wofs.com )

Obs! Uppdaterad sida med lite tillägg för förståelsens skull och rättelse på vilket år Lo Shu var i grundläge senast. Året är 2013 och inte 2015 som jag skrev först. (Borde jag kommit ihåg eftersom vår familj drabbades extra hårt med förolyckad son 2013 och nr 5 i mitten)

Vårt eget 2019

Hej bloggvänner! Här har ni mej igen en bit in på nya året. God fortsättning alla på 20-talet.

’Om jag vänder mig om’ är temat på Trädgårdsfägring denna vecka 3 på 2020. Här vänder jag mig om och med tacksamhet konstaterar att trots det som hände oss 2019 så lever vi kvar båda och ser fram emot ett nytt år.

Jag hade först inte tänkt skriva någon personlig årskrönika för 2019. Det blev ju nämligen inte som vi väntat. Det vet du som följer mig. Men när jag tittar tillbaks på mina bilder, så var det iallafall ett bra trädgårdsår som det ser ut så här i efterhand. Fast året kom att bli svajigt, oroligt och tålamodsprövande. Det var ofta varannandagsväder, eller rättare sagt varannanmånadsväder, mars var hemsk, maj var kallt och blåsigt, augusti blev regnigt, höstfärgerna kom av sig. Vi slapp dock att svettas och vattna som under 2018, det var bäst av allt.

Gräsmattan var grön och frodig efter att vi renoverat den på våren och sällan har det väl varit så mycket rhododendronblom och rosor på särskilt de stora rosbuskarna. Och hostorna var utan hål en hel säsong, inga mördarsniglar i sikte, men desto mer liljebaggar och tvestjärtar så mina liljor fick jag klippa ned de flesta.

Jag hade bestämt att bygga till staketet mot grannen och det blev gjort fort och lätt med vår gamla snickare. Det var i april, då våren började ta fart och maken var opererad för tjocktarmscancer. Han repade sig rätt bra, gick en halv mil om dagen.

Fixade också en bättre grusplats för soffan med planteringar runt.

Det var vad som blivit gjort plus att en firma var här och tvättade gångarna noga och bra.

Inte så mycket för övrigt. Jag hade knappast sått något, bara lite sommarblommor, grönsakslandet var bara ok i juni. Råkade krossa en tå som tog 5 veckor att läka så jag fick ta det lugnt med trädgårdsarbete. Den öppna trädgårdsvisningen jag skulle haft för tidningen Land i juli sa jag nej till.

I juni påbörjades cellgiftsbehandling på en 6 mån. period för maken eftersom det funnits metastaser runt det opererade området. Tumören var 15 cm stor när den upptäcktes i februari, så ändtarmen gick inte att rädda, dessutom hittades det en mindre vid tunntarmen också. Under sex veckor med dagliga sjukhusbesök, förundersökningar och strålning var jag med på sjukhuset varje gång innan operationen den 19 mars. Operationen tog 9 tim. och han fick ligga kvar på sjukhus en vecka efter. Än en gång tackar vi vår gud att ha ett så bra specialläkarteam som vi har i Borås och att han har ett starkt hjärta och egen positiv inställning.

Behandlingen blev med hemvård, alltså cellgiftsdropp under 48 tim dag och natt varannan vecka kopplat till en inopererad dosa under nyckelbenet. Det gick väl så där i början men blev vartefter allt jobbigare. Ett par dagar före följande kur var han dock lite bättre, innan det var dags för nya besök på onkologen för att koppla in nytt. Ju längre hösten led ju magrare blev han. Han var jättetrött, hade ingen aptit, fick eller kunde inte ta ett glas vin, kaffe smakade inte, håret löstes upp i fjun och långpromenader var ett minne blott. I juli var blodvärdet så lågt att jag fick ge honom 5 dagars sprutor under varje kur för att bygga upp de vita blodkropparna annars hade det inte gått att fortsätta behandlingen. En av de biverkningar han fick och fortfarande har kvar är nervstickningar i händer och delvis fötter, vilket gör att han har svårt att ta i kalla saker eller att skriva för hand. Han har vita bomullsvantar på sig eller tjocka tumvantar när händerna är extremt kalla även inomhus.

I slutet av oktober blev han iallafall utskriven, men det tar tid att bli pigg igen. Han har nu börjat gå upp i vikt och kan äta och dricka igen, men händerna och tröttheten blev värre efter influensavaccinet i november, samt att han inte kan sitta utan specialdyna, så några resor blir det inte än på länge.

Jag däremot blev piggare efter att han blev fri. Hjälper honom dock fortfarande vid behov med stomiplatta, men inte dagligen. Jag har varit rätt stabil hela året därför att min dåliga rygg skött sig gud ske lov. Det gäller att orka vara överallt och hålla reda på all information. Jag har ju mycket annat omkring mig som tex flera föreningar, träning, designjobb, barnbarnen, trädgården och socialt umgänge.

Nu är julen i stort sett bortplockad (utom granen och ett par stjärnor) efter en mycket skön och fin julhelg med nära och kära. Som alla vet gillar jag julen och går all in, vilket uppskattas här.

Mörkret och blåsvädret nu kan visserligen göra årstiden lite trist, men vi tror och hoppas att 2020 ska bli bra. Normalt har jag inte ont av mörker, men njuter som idag av att kunna vara ute och greja en stund då det håller upp.

Tack förresten alla ni som läst min Feng Shui prognos för Råttans år 2020. Som vanligt blev det mångdubblade besökssiffror för min annars lite tynande bloggtillvaro.

Ha det gott!

hälsar Luna

Upp ↑