Välkommen till

Luna Eks trädgårdsblogg!

Sökresultat: "jämvikt"

Jämvikt

Onsdag 4 nov. 2014

Nu är dags för ett långt inlägg i kategorin Feng Shui skolan Gardening. Jag ser att många sökt på mina tidigare Feng Shui inlägg  sista tiden.

fengshuisymbol

Idag tar jag upp jämvikt och balans med hjälp av formspråk och struktur i trädgården.

För mycket eller för litet skämmer allt. Intrycken från trädgårdsmagasin kan ofta vara röriga och idéer och trender avlöser varann. Liksom inom många andra områden nuförtiden. Vi ser inte träden för skogen. Urvalet, placeringen, sammanställningen och flödet i vår egen trädgård sker intuitivt eller från inspiration vi fått av andra.  Vi gör vad vi känner för i stunden. Inget fel i det men det finns nycklar för en långsiktig trädgård med basstruktur.

I asiatisk och Feng Shui inspirerad trädgård eftersträvas jämvikt mellan det vilda och det anlagda, mellan former och nyanser, mellan naturliga flöden och tillförd struktur. Trädgården bestäms mer av hur den upplevs inifrån huset hela året än hos oss. Utomhus- och inomhusmiljön smälter ihop. Buskar och träd kan liknas vid en framåtböjd gammal man, som genom sin knotiga hållning och sin vishet ger stöd åt huset. Ett rogivande och vackert blickfång som  hos oss kan ta många år att  uppnå om alla träd och stenar har schaktats bort  från tomten då huset byggdes. Trädgårdens design vinner på att intryck av topografi och färg lånas in från fonden av omgivande landskap. Som att föra in den lila färgen till perennalanden som liknar tjärblomstren vi ser utanför eller känslan av skimrande högt gräs på kullarna eller nejderna av skogskammar i fjärran. Då upplevs trädgården som om den funnits där alltid, utan inblandning av många olika stilar som inte tillhör vår landskapsbild.

 

1000- årig tempelträdgård i Kyoto. Känns fortfarande rätt.

japansktradgard

 

Den gröna basen är viktigast av allt för att få  en året runt känsla. Det passar alla kulturer.

IMG_9706lag

 Balansen mellan det ljusa och lätta och det mörka och hårda kan liknas vid Feng Shui symbolen, yin och yang, se ovan. I den mörka halvan finns alltid ett litet inslag av ljus, liksom det finns mörka i den ljusa delen.

Symbolen kan jämföras med vår hjärna, den vänstra halvan fokuserar mer på detaljer och logik, steg för steg tänkande.  Den högra mer på helheten, rytmen, fantasin och bilden. Vi behöver båda dessa för att vara i balans och för att få bästa resultat i våra kreativa ansträngningar.

Besökarnas egen favorit bland visningsträdgårdarna i Chelsea Flower Show, London 2014. Arkitekten är endast 21 år! Kontraster av skirt, somrigt och kantigt och hårt.

Help-for-Heroes-RHS-Chelsea-2014-Lisa-Cox

  Ljus och mörker i mixad förening

IMG_5912

 

Trädgården blir balanserad med  alla former representerade från de fem elementen som:

Trä och vintergrönt, eld och färger, jord och mättade nyanser, metall och glänsande nyanser, vatten eller slingrande formspråk.

Att göra en trädgård är som att bygga ett hus. Först ska det till ett bra golv, en bra grund en  jord att växa på, sedan bygger man väggarna, och murarna, insynskyddet som bör vara så likriktat som möjligt runt om. Häck är alltid bra. Den andas och är ett levande material som blir fint mot blommor och blad. Som ramen på en tavla.

I väggarna ska finnas öppningar, dörrar och fönster. Ju mer naturlig lantlig miljö, desto större fönster. Sedan delar man in huset i rum, korridorer och gångar, kanske med en fin liten gräsmatta och avdelande låga häckar. Efter det kommer taket, de stora träden . När huset är färdigt är det dags för inredning och möblering och plantering av mindre träd, dekorgräs och buskar som blir grundstommen. Det som syns på vintern när allt annat ligger nere. Därefter, som absolut  sista åtgärd, är det dags för pyntet,  som lökar och perenner, konstföremål, fågelbad, dekorsten m.m.

Börjar man dock med pyntet är risken stor att helheten kommer att halta sedan.

Möbler och pynt i samma rabatt. Rabatter är bäst i stora svepande former och bör kunna ses inifrån huset.

majrabatt

 Formerna och dess användning i Feng Shui.

Trä – Uppåtsträvande former:

Höga växter och träd med uppåtsträvande och spretigt utseende blir bäst som solitärer. Undvik bambu, dekorgräs  bredvid träd och buskar med horisontellt grenverk som lönnar och tallar.  Inte heller med hängträd som björk och pil.

Vad gäller träd och buskar med speciellt skönhetsvärde i  växtsätt, bark, blad eller blomning blir solitärplantering bäst, liksom för miniträd. Träd med stora lövkronor som bok, alm, ek kan massplanteras till skog om utrymme finns. Gäller främst för parkanläggning.

gras

ljusimorker

 

Spetsiga former, konformer:

Konformiga växter och konstruktioner med  spetsig topp kan liknas vid en eldsflamma och gör sig bra i ett soligt läge tillsammans med lägre vegetation eller klättrande växter. Inte tillsammans med horisontella  växter.

En tjujahäck som inte klipps, dvs som visar många spetsar intill varann ger ett oroligt intryck. När häcken klippts rakt av upptill ger den en lugnare mer jordnära miljö. Tre eller fler konformer intill varann passar dock bra, särskilt om det är i olika höjd, tripp trapp trull. Smala pelarväxter och cypresser passar bra i ett varmt klimat i böljande landskap eller i rad som markör för en gräns. Växthus, lusthus,  vackra bodar, utsiktsplatser med spetsiga tak hör också till kategorin som lyfter en trädgård och ger mervärde.

Som vakthundar intill en ingång passar konformer också bra, En thuja i likadana krukor  på varje sida om en port, ingång eller ytterdörr ger välkomnande stöd.

thuja

rostorn

Kantiga och platta former:

Fyrkantiga och rektangulära former gör sig bra för att ge tyngd, lugn och rumsindelande struktur åt en anlagd trädgård eller park. Dubbla eller som här tredubbla klippta häckar i olika höjd ger djup och skuggspel. Ju stramare design ju mer kontrasterande fluff i närplanteringen. Formen gäller också konstruktioner som bord, soffor, pergolatak, redskapsbodar med platta tak och uteplatser, loungemöbler, pallkragar m.m.

gronbank

rakahackar

Runda, svängda former:

Kan vara allt från urnor, till rundklippta växter eller växter med naturligt runt växtsätt, bågportaler, runda rabatter, mjuka följsamma gångar, välvda broar, titthål. Det runda blir alltid bäst tillsammans med andra former som kantigt eller uppåtsträvande. En trädgård bestående av bara runda rabatter blir enahanda. Storleken i det runda kan dock vara olika när det står nära varann.

urnor

rundelplant.

luna_1

 

Vatten och Slingrande former:

Oregelbundna som i ett naturligt vattenflöde, en å eller bäck, eller en skogstig. Bor man intill naturen eller en allmänning förstärker man känslan av platsen genom att ha en slingrande stig genom en öppning ut från tomten med eller utan grind. Slingrande  former i planteringar förstärker också känslan av fri natur, liksom en bäck på tomten gör. Vatten kan ersättas med stråk av blåblommande kantväxter.

Träd med oregelbunden form och skiktliknande växtsätt, som t ex bonsai klippta eller naturligt vindpinade och sneda hör till denna kategori och passar i norrlägen, liksom alla vattenarrangemang med rinnande vatten.

110320_japan

palheirostig

 

 Ensam växt, Två växter  och udda nummer i planteringar:

En likadan kruka med en vintergrön växt på var sida om en ingång eller portal fungerar som väktare. Den lånade bilden från USA nedan har dubbla ’vakthundar’ vilket ger djup, elegans och förstärkt stöd.

vaktare

 

För övrigt vinner krukplanteringar på att samlas i grupp i olika storlek och med olika utryck om det inte är ett stort och brett  kärl.

 

krukor2

 

Då är en samplantering av olika växter att föredra. Stommen kan bestå av perenner med inslag enstaka årstidsrelaterade växter.

Stenar, liksom buskar och perenner blir bäst att planteras i grupp  av udda nummer  om tre, fem eller sju stycken.

Tre stora stenbumlingar tillsammans i tripp, trapp, trull storlek sägs ha ett andligt budskap i Asien. Den stora stenen symboliserar himlen, den mellanstora  jorden och den lilla människan. Det blir ett vackert arrangemang med ett högt vajande gräs eller en blodlönn, några mellanstora perenner och lite marktäckare och kullersten i olika storlek vid fötterna. Synd att jag inte hittade bild på det nu. Det får bli en annan gång.

Stora ytor av grus (eller dekorsten) bör ha minst 30% växter i jorden, men ser naturligast ut med mycket mer, dock inte planterade i krukor ovanpå gruset, som ofta är fallet idag.

orangeri

 

Det får vara alltför idag, men jag kanske återkommer i ämnet struktur och balans.

 

0

Feng Shui tendenser inför 2020

Den 25 januari 2020 lämnar vi grisens år och går in i Råttans. Om detta kan du läsa mer från min nyårshälsning den 29 dec.

Det blir ett aktivt Yang-år med bra och fast ledarskap med stöd från nr 8 i nordväst och det kan behövas i ett grälsjukt år där missförstånd, svek och oärlighet flammar upp mer frekvent än vanligt. Tålamod, skärpning och humor är bästa medicinen att dämpa nr 7 i centrum och på hemmaplan. För övrigt blir det ett balanserat år där alla fem elementen är representerade och inget fattas, vilket ger utmärkt produktivitet. Ny respekt för kreativa och intelligenta personer särskilt de unga får stort inflytande på utvecklingen som går snabbare än någonsin. Nya material, återbruks-tänk och sökande efter genuin kunskap ligger i tiden. Det är ett år att tänka utanför boxen, men många har svårt att komma igång. Våren är dock bra att starta upp nya åtaganden och göromål.

Draken, ormen tuppen och råttan får mest hjälp av inflytelserika personer.

Sifferförklaring: Var och en av de 9 siffrorna står för ett energimönster eller solarkrafter som utgör basen för den kinesiska numerologin vilken har studerats sedan 5000 år. Tidiga forskare och astrologers studier visade att olika energimönster träffade planeten vid olika tidpunkter och i olika vinklar och sedan spreds över jordens yta i olika riktningar. Dessa rörelser delades in i olika tal där vart och ett har en innebörd och symboliskt karaktärsdrag. Talen tycktes anpassa sig till återkommande cykler och det påverkade jorden, dess utveckling och dess invånare. Siffrorna kom att stå för de åtta väderstrecken samt centrum av jorden, men var inte statiska eftersom mönstren vandrar runt i en återkommande 9-årscykel. Dessa rörelsemönster med både ljusa och mörka egenskaper Yang och Yin flyttar runt i väderstrecken och kallas i västvärlden för the Flying Star, som är en utveckling av rörelserna inom den magiska kvadraten Lo Sho.

Siffran 1 motsvarar kraften Vatten, riktningen Norr. Denna energi är i ständig rörelse och påverkar allt levande. Där det finns rörelse finns liv, flyt och tur.

Siffran 2 motsvarar kraven Jord och riktningen Sydväst. Denna energi påverkar den fysiska hälsan.

Siffran 3 motsvarar kraften Trä och riktningen Öster och förknippas ofta med konflikter av alla slag, grälsjuka

Siffran 4 motsvarar också kraften Trä men riktningen Sydöst som påverkar människor framtid både vad gäller kärlek och studier.

Siffran 5 befinner sig i Centrum och är en kraftfull Moder Jordkraft likt Jorden vi lever på och om den inre kraften störs påverkar det alla sidor av en persons välbefinnande. Det är därför vi inte ska manipulera med jorden för det straffar sig alltid. Så tänk klimatsmart och i hållbarhetstermer.

Siffran 6 motsvarar kraften Metall och riktningen Nordväst. Denna energi förknippas med kommunikation och förändringar och gynnar framförallt patriarkatet och ledargestalter

Siffran 7 motsvarar kraften metall med riktning Väster och har en vass energi som kan medföra skada och konflikter

Siffran 8 motsvarar kraften fast Jord, berg och förknippas med framgång, rikedom, handel och ekonomi

Siffran 9 motsvarar kraften Eld och riktningen Söder och kan likt elden både ge värme och lycka, men om den är för stark skapas destruktivitet.

Så här ser siffrorna ut i sin grundposition i Lo shu, (se nedan) och det betyder att ett sådant år förstärks de bra siffrorna, medan de mindre fördelaktiga blir sämre. Här kan du jämföra med din egen siffra, se födelsetabeller i tidigare Feng shuiinlägg. Jag tex som är nr 6, hund, kvinna och metall har min grundenergi i Nordväst, men 2020 får jag min kraft från Sydost, jämför de båda kvadraterna. Dessutom påverkas jag av siffran för året som ligger i mitt hemmaväderstreck NV, alltså Nr 8 för 2020. Det betyder att jag får ta del av Nordost starka jordkraft (berg) i år.

Jag brukar också jämföra med trädgårdens och husets rum, samt hur huvudentrén ligger i förhållande till väderstrecken ( alltså bostadsadressens om du har fler ingångar) för att se hur året blir.

Förra gången Flying Star var i macroläge (Lo Shu) var 2013

Nästa gång blir alltså 2022. Då övergår vi också till period 9 och lämnar period 8 , starkt yin(=kvinna) år bakom oss, vilket har gynnat kvinnan i 24 år. Jag minns så väl övergången 2004 då jag befann mig på Feng Shui-utbildning i Singapore och vi som var kvinnor av kursdeltagarna från hela världen kände hopp och stor tilltro till oss själva för lång tid framåt. Nu vågade vi vad som helst. Jag själv startade eget och det gick lysande direkt efter start. Fler kvinnor än någonsin är och har varit framgångsrika inom politik och näringsliv. Tänk bara på alla kvinnliga influencers numera.

Nog om detta. Nu går vi in i 2020.

Bästa väderstrecken 2020 blir SO, SV, Väst NO och NV. Allra bäst gynnas NV eftersom den starka 8:an flyttar dit i år, se diagram överst i text.

De övriga riktningarna Söder, Öst ,Centrum och Norr blir inte så tursamma, så här bör du dämpa energierna.

CENTRUM: Med nr 7 i centrum ( gällande inre världsdelar, länder, torg, byggnader, hushåll, trädgård och kontor) kan året få negativa aspekter vad gäller svek, förlust och oärlighet. Förlust av pengar, fällor och fallgropar kan vi alla drabbas av, fast det ordnar upp sig ändå till slut, men lyckosammast är de smarta och förutseende. Det är här larmskylten mot inbrott bör sättas upp. Dämpa med blå kuddar och mattor i huset och ha symboler för skydd och styrka. Det kan vara heliga symboler eller något som ger dig skydd och tillförsikt i form av bilder och foto. Färska blommor, vatten och rökelse med mild doft är bra att rena luften med på centrala platser.

SÖDER: Siffran 2 här i år betyder sjukdom ,torka och ohyra och förvärras av värme och eld. Eftersom söder är ett eldväderstreck får man för ovanlighetens skull istället dämpa mycket av de röda, orange, gula och varma färgerna där under 2020 och istället satsa mer på vatten och årets färg ’mörkblått i kombination med vitt’. Res inte söderöver på sommaren och undvik trädgårdsarbete i stark sol och på mygg- och fästingtäta platser och ät inte huvudmål i soliga söderlägen. Är du häst eller äldre person får du vara extra försiktig även för fysisk överansträngning och olyckstillbud. Dämpa belysningen här i år även på vintern. Kinesiska hälsosymboler här är också bra som tex bambu, pioner, krysantemum, persikoträd och symboliska tranor.

Årets färg enl pantone. Klassiskt blå. Och eftersom 2020 blir ett metallår kommer vi se mer blått tillsammans med vitt.

ÖST: Nr 5 otursiffran flyttar till östläge. Här bör du inte renovera och gräva under 2020 för detta väderstreck kan drabbas av fara och otur. Det drabbar särskilt östländer, kaninen och äldste sonen och vars hem eller kontor som har huvudingång från öst. Håll välbalanserat och i jämvikt utan oväsen eller hög musik och låt alla 5 elementens färger (Grönt, rött, gult, grått, blått) vara representerade i öst. Vänta med nya projekt och ligg lågt.

NORR: Siffran 3 står alltid för grälsjuka och förstärks i år med kinesiska Tai Sui även kallad Grand Duke Jupiter ( eftersom hen följer Jupiters spår). Hen ger inte välsignelse åt dess riktning som annars, eftersom norr står i direkt motsatt riktning till söderläge med nr 2. Håll lugnt och ha inga vindspel eller klockor i norr 2020. Sitt och ligg inte mot norrläge om du vill undvika konflikter och missförstånd råder kineserna. Höj dock gärna energin i norr med varma färger i textilier och tillför inredningsdetaljer som symboliskt står för skydd och styrka t ex sköldpadda eller drake.

Förstärk däremot:

NORDVÄST: Nr 8 gynnar framförallt patriarkatet, familjeförsörjare och företagsledare samt nordvästra delar. Återspeglande kristall som kulor eller vaser, en groda eller drake eller tavla på en inflytelserik person ger välsignelse åt platsen. Här passar också vindspel i metall och rena vita färger på blommor och rekvisita.

VÄST: nr 9 i väst ger rikedom på sikt och framgång med projekt och planer inom en längre tidsram. Väderstrecket Väst gynnar tuppen som får extra flyt i år. Däremot ska man ligga lite lägre med att starta upp något nytt i maj, juli, september och oktober. Annars stärks Väst med tur, tillgångar och nätverkande. Här kan du kan lite mer rött, guld och blått i förening i år. En apa på skrivbordet, fåglar eller tupp om du har din arbetsplats i västläge. En tupp i väster är en symbol för vision, organisation och punktlighet.

NORDOST: 1:an i NO ger tur och seger åt väderstrecket i år, men vatten behövs för att förstärka energin. Så mer blå färger där i år, men även en flagga eller vimpelspel. Även en helgonsymbol i No kan ge extra tur.

SYDOST: Med 6:an här blir SO ett välsignat väderstreck. Där faller saker och ting på plats på det ena eller andra sättet genom mentorhjälp och att fler hjälps åt. Alla som sover eller sitter mot SO får ta del av detta i år, men håll aktivt och fullt av liv i So, t ex stäng inte in energin i förråd eller ha skräphörna här. Så blommor gärna i mörkblå färg som representerar vatten och synkar bra med trä som är väderstreckets eget element. Sovrum och matsal är utmärkt läge för sydost.

SYDVÄST: Med 4:an i Sv blir det mer än vanligt mycket kärlek, romans och giftermålsmöjligheter här i år. Gäller särskilt för Får och Apa. Romantiska pastelliga färger som rosa här. Det betyder också tur i studier, examen, forskning och allmän kunskapssamling. Gynnar särskilt unga och det sociala livet. För redan gifta är det bra att ha två ankor vid sängen. Visdomsring eller visdomsbuddha är andra förstärkare för väderstrecket.

Med detta önskar jag trevlig läsning för dig som är intresserad.

Hälsar Luna

(Som får sin uppdaterade information från Lillian Too, Wofs.com )

Obs! Uppdaterad sida med lite tillägg för förståelsens skull och rättelse på vilket år Lo Shu var i grundläge senast. Året är 2013 och inte 2015 som jag skrev först. (Borde jag kommit ihåg eftersom vår familj drabbades extra hårt med förolyckad son 2013 och nr 5 i mitten)

0

Överraskning!

Fredag 27 mars 2015

 Överraskning! Vilket passande tema för denna veckans Blooming Friday!

Du som läst min blogg denna veckan vet kanske vad jag syftar på. Häromdagen tänkte jag att jag har ingen överraskning att skriva om. Jag sökte i rabatterna. Har det månne kommit upp något som jag inte har en aning om? Nej, inte än i alla fall…….

krokusochskal

Kanske är överraskningen det ombytliga vädret, då. Det som påminner om att någon står och trycker på hissknappen opp och ner hela tiden. Halvvägs upp åker hissen ner.  Eller ännu värre fastnar mittemellan. Nej , det är ingen överraskning . Alla vet ju hur våren är…….

gulablom.

Det kanske är att söta Bambi och Pelle Kanin har varit ute på spännande äventyr och råkat äta opp massa tulpaner hos mig efter regnet. Förut låg där plantskyddsmedel på allting. Ack, ack de måste fått ont i magen! Ingen större överraskning, men då föredrar jag nog barnprogrammens beskedliga djur…….

avbitet2

En annan överraskning var att Snoddas kom hem med sin första mus häromdagen. Det lär också vara finsmakarmat för en fyrbent och det absolut nyttigaste en katt kan äta. Men absolut inget bloggämne värt att ta upp.!?……

snoddas

I familjen kunde det vara att sonen äntligen efter mycket lång vänteprocess har fått inresetillstånd till Nordkorea. Nej, för modern hade den överraskningen gärna fått utebliva också…… men mina söner har varit som vilda fåglar, de måste flyga, ( har fått från sin pappa) medan de tama längtar.

Efter all denna onödiga text undrar du vad i hela friden som passar så bra med min överraskning?

Jo, att Expressen’s nättidning Leva och Bo har gjort en tio i topp lista på bloggar som inte får missas. Och lilla jag ligger 1:a  på den.

Det är en stor SURPRISE! Otroligt! Jag har ju inte precis legat på med marknadsföring av bloggen.

Läs hela artikeln på Expressens bilaga Leva&Bo>>.

missa inte att läsa detta för att se vilka de andra nio bloggarna är

expressen

Det finns 2886 trädgårdsbloggar i Sverige och alla har mycket fina foton, kreativa tips, vackra miljöer, odlingstips och ambitiös text. Men som vi vet så växlar bloggfavoriterna.

Jag har dock haft vissa föraningar tidigare, då  jag sett att Bloggtips.se också rankat mig på en tio i topp lista för mest läsvärda trädgårdsbloggar.

Det bevisar att Feng Shui önskas föras fram i ljuset mer.

Tack ni kända och okända som uppmärksammat detta med gratulationer på olika sätt. Det värmer ska ni veta.

Jättetack också till Maria Broman på Expressen.

och Inger Dahlin på Borås Tidning, som i gårdagens ösregn besökte mig för en artikel inför dagens tidning.

För att klicka för mer bilder – Läs artikeln på bt.se>>

btluna

Läs mer om Feng Shui trädgårdsdesign>> 

Trädgårdsmässorna nu står som spön i backen.

Själv ska jag nog kolla in Elsa Billgren på Åhaga här i Borås imorgon

och på söndag den nystartade kulturträdgårdsmässan i vackra Strömsfors. Den kan vara intressant.

Ha en riktigt bra helg!

Luna

0
Upp ↑