Välkommen till

Luna Eks trädgårdsblogg!

Feng Shui skolan för trädgården

Onsdagen den 15 juni

Detta utmärker bra Feng Shui i  trädgården

 

1. Viktigast av allt är flödet  i en trädgård. Det glöms alltför ofta bort. Det finns i utformningen av gångar, häckar och rabatter kring huset och de bör vara mjukt följsamma och samspela med varann, samt passa vårt kulturarv och våra förutsättningar. Hus och trädgård är en enhet.

Raka linjer gör att energin och vinden får fart, medan rundade linjer saktar farten och lugnar ner miljön. Därför är runda mjuka linjer och grön frodighet året runt att föredra i vår hemmamiljö, för där vistas vi mer tid än i offentlig miljö. Kontraster i lagom mängd  ger helhet, t.ex. rakt och runt, högt och lågt, ljust och mörkt, men blir det för mycket av någotdera uppstår en obalans och oro.

Bäst ser du flödet ur fågelperspektiv. Gör en ritning. Det är A och O.

mikaela_tomt1

 

Satsa på gångstråken. Bekväma, stensatta gångar närmast huset och enklare längre ut i trädgården. Du ska kunna gå tämligen torrskodd runt huset året runt. Ingen gångstig får sluta tvärt utan ha en fortsättning. Gångarna bör omsluta huset. De ska fungera som en förlängning ut från huset till olika rum och tillbaka igen.

Undvik rak gång mot entrén. I länder med varmt året runt-klimat mjukas  stelheten upp av växter som väller ut och tar bort en del av kantigheten på sidorna.  Hos oss ser du skillnaden  än mer  på vintern, då gångarna är skottade. Den mjuka ger ett vänligare intryck. När du går på den saktar du farten och ser dig bättre omkring i trädgården.

2. Är din trädgårdstomt utsatt för trafikbuller och insyn, lägg mer energi på trädgården än om du bor avskilt. Likaså om tomten är helt rektangulär och platt eller har oregelbunden form med utskjutande hörn och svårskötta nivåskillnader. Få är förunnade att ha den perfekta trädgårdstomten i söderläge med en sjö framför. Verkligheten ser annorlunda ut. Grundidén med Feng Shui är att vi kan manipulera bort dåliga förutsättningar och hård miljö så att vi trivs bättre. Vassa hörn av tomten måste alltid mjukas upp och mörka hörn ljusas upp och lyftas. Inramningen, insynsskyddet  är jätteviktigt och bör vara likartat runt tomtgränsen och  andas så att vinden kan röra sig mjukt igenom.

storarabatten

Bor du på landet behöver du inte göra så mycket utan kan låna in naturen  i form av utsiktplatser och öppna fönster ut mot landskapet, men dölj helst det som symboliserar arbete, typ ladugårdar.  Se och lär av naturen. Där blir ingenting fel så länge vi inte brukar våld på den. Låna in av färgskalan du ser i fonden.

3. Väggar skapar trivsel och rumskänsla i en tätbefolkad miljö

Häckar, plank, buskage delar upp och ger privacy, värme, och lä för vinden såväl för det privata som det offentliga gröna rummet. Sakta rinnande vatten och dofter sänker också energin. Andra ska inte kunna se hela trädgården på en gång från gatan. Ha flera små sittplatser även ut i trädgården så att du ser ditt hus från håll, hellre än bara en jättestor intill huset som kan kännas ödslig när du är ensam med din kaffekopp.

Formspråket i trädgårdsdesignen kan vara mer formell utåt mot gatan än i din privata sfär på insidan av trädgården110616_1

img_2576

4. Tänk på fågel Fenix-perspektivet, så att du ser hela himlen sett från matplatsen och innifrån huset där du sitter mest. Låt inte stora träd eller buskar stå i vägen här. Ryggen vill du emellertid ha skyddad bakåt med en vägg eller liknande. Sett från denna plats blir balansen bäst med  högre plantering åt vänster och lägre mot höger. Här emellan och framför passar den fina lilla gräsmattan in.

Övriga gräsmattor är inte så viktiga och kan bytas ut mot Woodland eller annat. Stora bollplaner för barnen bör om möjligt hållas utanför trädgården i det gemensamma närområdet. Barn älskar frodig, ätbar och spännande trädgård mer än studsmatta och plastgunga. Lekredskapen för de små barnen bör vara  i naturmaterial och nära familjens sittplats. Barn vill höra vad de vuxna säger.

5. Håll lagom ordning i trädgården, men låt inte jorden vara synlig under växtsäsong. Hellre stora och prunkande planteringar som håller fukten, än välkrattad rak och smal rabatt med en och annan förskräckt ros emellan. Undvik för mycket sten och grus med inga eller få växter.  (Till stenpartier liksom till dammar ska det vara minst 30 % växter.)

24_maj6

Entrén och garageinfarten är viktigt att hålla snygga.  Det är det första du ser när du kommer hem. Här är perfekt att ha ett litet vattenarrangemang som porlar. (Hellre än en stor arbetskrävande damm). Satsa lite extra pengar på designen här. Göm undan bråte och soptunna  om det går. En kruka på varje sida av en bred trappa eller entrédörr ger balans åt huset och fungerar som två vakthundar. Annars är en grupp av tre krukor i olika storlek  bra till en större yta. Det är en kombination som fungerar till trädgården med stora stenar också. Den stora symboliserar himlen, den mellersta jorden och den lilla människan enligt Feng Shui.

bild-kopia-28

bild kopia 6

 

6. Uteslut ingen av följande former och färger  i trädgården om du vill ha balans och helhet i det gröna rummet.

Trä: Uppåt-växande grönska, träföremål (möbler)

IMG_5756

Eld: konformer, varma färger, blommor och ljussättning,

bild kopia 18

Jord: fyrkantiga former, jord, grus och sten, odling

DSCN0270

Metall: Grått, vitt, silver, metall, glänsande ytor, runda former och bågvalv.

IMG_1841

Vatten: slingrande former, blåa och mörka färger, vattenarrangemang.

japanprov

alings_1

5 Feng Shui tips för trädgården

Torsd.  18 febr. 2016

 

Här är några  viktiga aspekter jag brukar tänka på när jag designar en trädgård.

gangar

 

  • 1. Flödet. Man ska kunna gå i stort sett torrskodd runt huset året runt. Låt inte trädgårdsgången sluta i  intet utan att den har en fortsättning vidare ut i trädgården med en alternativ stig tillbaks om möjligt för det cykliska tänkandet och helheten. Markera flödet med gångar, både de naturligt mjuka och de raka transportsträckorna .

insida

grasgang

Undvik lösryckta projekt som inte ingår i detta flödet. tex en ensam portal i gräsmattan. Även  slänter behöver flöde med trappor och gångstigar  och städsegröna växter. Det ger slänten en helt ny dimension. Följsamma okonstlade linjer överlag i gångar och bäddar ger en fin året-runt trädgård,men hacka inte sönder hela gräsmattan utan håll ihop planteringarna. Har du en naturtomt ta vara på dess förutsättningar av stubb och sten, berghällar, torrmarker eller våtmarker,men gör tomten så bekväm att röra sig på  som möjligt.  Har du en tidigare projekterad och platt tillrättalagd  tomt försök skapa nivåer med trappsteg och rumsindelning ändå. Det ger så mycket mer.

 

stentrappa

Gångarna bör vara lättskottade vid entré och garage och enklare där man inte går jämt.   Överdimensionerade stensatta garageuppfarter  som helikopterplattor ger inte bra Feng Shui energi. De bör om möjligt förminskas eller delas av.

1409200917723-e1414336618851

  • 2. Symmetrin. Plantera och arrangera  växter i konstellationer av udda nummer, tre, fem, sju eller nio tillsammans. En ensam växt kan stå för sig själv som solitär om den är speciellt avikande i skönhet och karaktär. Glöm inte vintergrönt för året-runt-känslan även i söderläge.

gront

buxbommedhål

  • 3. Förstärkning. Jämna nummer, t.ex två krukor med likadan samplantering eller med  en växt x 2  används som vakthundar, en vid varje sida om en  entré eller ingång.   Formell design med kantiga och raka linjer är mer vedertaget för en plats där man inte vistas så mycket eller där man vill uppvisa pondus, t ex  en offentlig plats eller entré som vetter direkt mot gatan.

michaela3

 *4.  Treenigheten. Tre stenar eller växter tillsammans i en grupp eller rad bestående av en  stor, en mellanstor och en liten symboliserar himlen, jorden och den lilla människan i Asien. Står det i grupp blir det fint tillsammans med något uppstickande och något lågt. Tre stenbumlingar och ett mindre träd med skiktliknande, oregelbundet växtsätt som t ex japansk lönn är vackert tillsammans.

buxbomfebr

kopparlonn

  • 5.  Manipulering av kantigt, instängt och rakt.  Det finns många sätt att förvilla en rak och hård ingång mot en bostadsentré.  Ett sätt att få en redan rakt lagd gång mer mjuk och vänlig är att placera växter eller stora krukor i zig-zag -mönster på resp. motsvarande sida av gången. Bästa sättet att sakta energin är dock att lägga om gången till en lätt slingrande form och plantera växter i  breda rabattfållor för att få bort en del av insynen mot entrédörren. På samma sätt förvillas en svår och långsmal trädgårdsyta genom att dela av horisontellt och göra rabattformer i vindlande vågmönster längs raka sidor.

gangar

framsida

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Frodig grönska som väller över kanterna ger bättre energi men i nordiskt klimat gäller det bara för sommarhalvåret.

14._plant2-jw-0012

 

När tomten får bestämma

Tisdag den 30 oktober 2012 Kategori Feng Shui skola

Nej, idag ska jag inte prata om jultomten, utan om våra avstyckade trädgårdstomter och i synnerhet om de som kan verka knepiga att få till bra. Det är dem jag oftast har att göra med som konsult.

mikaela_tomt1

Förutsättningarna för en harmonisk trädgård är till stor del beroende av tomtens beskaffenhet, struktur och läge. Det har inte så mycket att göra med hur stor den är. Utan mer om tomten är oregelformig eller rak, är starkt lutande eller platt steril, har utsikt eller är inklämd,  har fritt läge eller har insyn och trafikerade vägar från alla håll.

I Feng Shui är placeringen av bostaden i förhållande till miljön det viktigaste. Få är dock förunnande att ha den perfekta trädgårdstomten i södersluttning med en sjö i fonden och med skydd av skog eller berg bakom. Verkligheten ser annorlunda ut eftersom vi vanligtvis bor i tättbefolkade områden.

Av projektering och avstyckning  i nyetablerade bostadsområden finns mycket mer att önska. Tomter med inkilade former och vassa hörn, nära inpå grannar, vägar kors och tvärs och  naturområden som har kalhuggits och schaktats från  naturlig vegetation är mer regel än undantag idag. Att sedan forsla tillbaks jord,  träd och växter kostar mycket för husägaren och är inte miljövänligt. Att fylla upp med schaktmassor och bygga höga stödmurar likaså.

img_2999

Feng Shui handlar om att manipulera bort dåliga förutsättningar i våra miljöer så att vi trivs bra, utomhus som inomhus. I Asien startar man alltid med trädgården och går sedan vidare inomhus med förbättringar.

hus_ett2

– En trädgård som ligger lågt och har översyn (uppifrån sett) är mer utsatt än en som ligger högre, säger sig självt. Liksom att en tomt som ligger längst in på en gata är mindre utsatt än om huset ligger utmed en starkt trafikerad väg. Grannar finns dock som regel alltid mer eller mindre. Det är hur vi uppfattar vår privacy som avgör designen av trädgården, men insynskydden är vad väggarna är för huset, den bärande konstruktionen

IMG_3499

– Välj så lika insynsskydd som möjligt runt tomten. En klippt häck ger en lugn bakgrund åt övriga trädgårdens rum och blomfägring, jämför – ramen på en tavla med själva konstverket inuti. Ligger upplevelsen däremot mer i det omgivande landskapet på landsbygden vinner trädgården på att vara mer öppen med fönster ut mot naturen. Träd är ännu viktigare om du bor lågt. Träden är planetens lungor och trädgårdens tak. Bra regel är att ju mer frodighet i trädgården desto bättre Feng Shui. Det hjälper till att förbättra energin på alla utsatta platser.

innanfc3b6r-portalen1

–  Har tomten vassa utstickande hörn eller är mycket långsmal gäller att ’dela av’ och mjuka upp med mjuka böljande former, nivåer, höga växter med spetsiga blad  och uppåtriktande ljus. Speglar eller blanka ytor och blad är avledande, men används speglar i trädgården ska man tänka på att fåglar kan flyga in i dem om de inte är konkava eller har växter inpå sig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VLUU L310W L313 M310W / Samsung L310W L313 M310W

– Att bo i en vägkorsning eller vid en rondell, järnväg eller vid ett starkt vattendrag är oroligt. Särskilt när energin tycks komma mitt emot en ytterdörr, så att vid en olycka eller översvämning byggnader eller trädgårdar kan  komma att bli berörda. I sådana lägen är det extra viktigt med solida stöd och murar vid tomtgränsen och yviga buskar däremellan som förvillar en del av utsikten mot skärande chi.  Bäst är att bo i ett A-läge, som en halvö, se skiss.

boplats-vid-vattendrag-och-vc3a4gar1-e1351759434362

Med ett B-läge, dvs på utsidan av en kurva påverkas byggnaderna av fordon som färdas i båda riktingarna. Där behövs solida murar. Likadant fungerar med bostad nära  vattendrag. Att bo nära en sjö eller hav är gynnsamt, men helst inte för nära, liksom det inte är bra att ha swimmingpool eller stor damm för nära huset som bländar eller kan utgöra  en fara. Hårda havsvindar är också ett gissel för den trädgårdsintresserade. Därför är ett skyddat sjönära läge mer på avstånd att föredra, annars kanske utsikten måste byggas för.

tomt

– Starkt lutande tomter med branta slänter är för många ett gissel. De flesta vill ha mer gräsmatta och mindre slänter. Det går naturligtvis att terrassera en slänt så den blir mer lättskött eller lägga duk och sätta snabbväxande växter. Eller om tomten är trång eller extremt stenig bygga trädäck utöver en stor del. Det bästa jag tycker man ska göra är att få slänten att se så naturlig ut som möjligt med varierad växtlighet som stämmer med miljön runt omkring.färg i slänt

Stora stenar här och där är bra och stöder upp, men det ska se ut som de legat där alltid. Att skapa en slingrande gångstig eller åsnetrappa i slänten ger en helt ny dimension åt trädgården men slopa den onaturliga och fula markduken. Snabbväxande  och bra växter för en slänt är t ex liten Stephanandra som växer snabbt, men inte enbart en sorts växt, utan sätt samman i stora grupper i udda nummer och glöm inte de uppstickande träden. De lyfter tillbaks energin nedifrån, liksom en hög ljuskälla, t.ex stolpbelysning gör. Undvik att lägga enbart makadam i en slänt. Runda stenar är bättre, men det ska vara minst 30 % växter till sten liksom till vatten. Se till att energin kan flöda ut längst ned vid tomtgränsen, så att den inte stoppas av en solid mur eller plank, där det kan bildas ett hopplöst frosthål. Träd med färg i slänt lyfter alltid och ger värme. Behåll karaktären, skrapa fram berg, gör gångar.

bot_ham12

Harmoniska färger

Måndagen den 20 juni

Här är lite fakta om färgers egenskaper och vilka som balanserar varann och ger harmoni. Konventionella kombinationer av basfärgerna är: Grönt-rött, Rött-gult, Gult-vitt, Vitt-svart, Svart-grönt, Blått- grönt.

Grönt: är en lugnande färg, som är basen för en trädgård, och det är nyanserna som ger spänning.  Den vårgröna nyansen – ljusgrönt och lime är gladast och blir även fint med med röda och blålila färger.

IMG_5756

Rött: Drar uppmärksamheten till sig. Obs! Aldrig ensidigt rött i för stora mängder, särskilt inte den tomteröda nyansen, men med vitt mildras intrycket.  Bordeaux och vinrött  är lättare att fördra av de röda färgerna, tycker de flesta av oss. Det passar till mycket.

IMG_6161

 

bild-kopia-83-1

Purpur: är en vilsam och stilfull färg  och som inte bara kan förknippas med döden. Purpur ochnärliggande nyanser ger djup.

rhododendron1

.bild7

Rosa: är varm, romantisk och välkomnande och  lugnare än rött vid entréer och vid ute platser. Fin med lite vitt

img_5340

Orange: är en varm och glad färg, som vissa har svårt för om det blir för mycket. Finast blir orange med mörkgrön bakgrund  och som solitär med central placering i trädgården.

IMG_1457

 

Gult : är en glad och rik färg, speciellt bra på vår och sensommar. På högsommaren  känns ofta  ljusgult, lime eller gult i kombination med vitt som ett bättre val än bara knallgult.

bild6-e1336497591327

Vitt: är en ren och fräsch färg som passar till allt. Det ljusa kommer fram bäst mot mörk bakgrund eller i skymningen. Obs! För mycket vitt i rabatterna verkar livlöst.  Riktigt mörka uppstickare blir vackert som t ex vita och svarta tulpaner.

IMG_8907

 

Svart: är en neutral färg och kan liksom vitt och grått skilja svåra färgkombinationer åt. Den kan också accentuera en grön plantering. Mörka blad är alltid vackra mot vitt och rosa.

 

IMG_5912 kopia

Blått: är liksom grönt lugnande, men lite kallare.- Vill du tänka klart gå till vattnet. -Det finns två aspekter av blått – ljusblått och mörkblått. Den ljusblå nyansen kan du slösa med i rabatterna, för det är som vårbäcken ljust och glatt, medan den mörkblå är som havet kan vara – djupt och farligt, så var mer restriktiv med den. Blått i framkant av rabatter, samt längs gångstråk förstärker vattnets kraft. Om det blir för mycket blått i trädgården kan den tyvärr kännas lite glåmig och urvattnad, men med vitt, silver och rosa får den liv igen.

DSCN0272

 

Lärdom: Rosa, vitt, silver och lite blått balanserar det mesta.

Till sist:  Planteringar med starka kontraster kan vara roliga och iögonenfallande om de är få och centralt placerade, men vi tröttnar fort på dem. Däremot- närliggande nyanser och milda färger kan vi slösa med i stora stråk.

.DSC_7700_lag

.DSC_0891

Trädgårdsdesign med Feng Shui

 

5april 2011

img_2576

Vad är det konkret som skiljer en Feng Shui- inspirerad trädgård från ordinarie trädgårdsdesign, frågar du dig kanske, när du ser att jag jobbar som trädgårdsarkitekt med influenser från denna läran?

Sammanfattat handlar det om flödet (i formspråk och gångar), det cykliska tänkandet, väderstreckens och ljusets betydelse för form och färg, manipulering av  dåliga tomtförutsättningar, sammanhållning av de olika gröna rummen , trivseln t.ex. var du ska att öppna upp eller innesluta dig, hålla strikt eller mer informellt, helheten, året-runt känslan.

DSC_7750kop

För att förstå helheten och flödet bör du tänka dig din trädgård ur fågelperspektiv med en skiss eller ritning. Huset bör omslutas av mjuka gångar, där du kan gå ut någorlunda torrskodd året runt. Dessa gångar får inte sluta tvärt utan ha en fortsättning eller mål. Därifrån ska du komma vidare till nya rum och överraskningar. Rumsligheten är svår att uppnå i en steril trädgård bestående av bara gräsmatta eller för mycket sten och grus, en jättelik garageinfart, några få träd och buskar, en miniodling längst bort.

mikaela_tomt1

Bra regel: Eftersträva stor lummighet och variation, jorden bör inte synas under växtsäsong, kontrast i höjd, material och färg, trappor och vackra gångar, möblera med höga och låga växter med olika formspråk. Plantera i grupp med udda nummer av samma växt (gäller även för stora stenar) Inte bara två av en sort, utan i så fall symboliskt som två vakthundar, en på var sida av en ingång. Undvik lösryckta projekt här och var, som inte har ett samband med helheten. Håll ihop strukturen. Ha minst tre små sittplatser, hellre än en jättestor, en av dem bör ligga bortåt på tomten så att du kan se ditt hus från håll.

Pynta slutligen med blommor, sten och rekvisita som fångar upp och förstärker ljuset och blir magiskt vackert i rejält tilltagna rabatter som du ser inifrån huset.   Tex varma färger i söderläge, mörka med ljusa kontraster i norr, silvriga i väster osv. Håll teman försök låta bli att plottra . Uteslut däremot inte någon av de fem basfärgerna från elementen: grönt-(trä),  rött-(eld),  gult-(jord),  vitt-(metall)  och blått-(vatten). Inte heller någon av  formerna som symboliserar: uppåtsträvande-, triangulärt-, rektangulärt-, runt och slingrande, men skilj dem åt och håll ihop helheten.

bild

Allra bästa hjälpen från Feng Shui är nog knepen som finns att ta till när vi kört fast, blivit hemmablinda och inte är riktigt nöjda själva.  (Är du nöjd behöver du inte bry dig) De flesta går efter sin intuition, men ibland ser vi inte vad som skulle gjorts annorlunda när något känns fel. Det förstår vi om vi vet hur elementen, alltså material, form och färg antingen samspelar med varann eller spelar ut varann. T.ex att närstående milda färger klarar vi i större mängd ihop, än starkt bjärta som orange och lila tillsammans. Som en centralt placerad uppstickare kan det vara roligt med ett sådant inslag, men är hela trädgården för brokig skapas inte det lugn vi behöver för att må bra av. Feng Shui går just ut på att skapa lugn i hemmamiljöer och vid arbetsplatser.  Den offentliga miljön, liksom vår trädgård ut mot gatan kan vara mer formell och  rakformig för där vistas vi inte lika länge som vår privata sfär.

under alm

Kom ihåg att: ibland behövs en rejäl städning och urrensning av frösådda, för stora eller impulsköpta växter, för energin hos naturen (och oss)  ändrar sig från år till år. Inget år är riktigt likt det andra.

Plantera och så enligt månen

Fredagen den 8 april 2011

Förr var det allmänt vedertaget när och hur man skulle så och skörda enligt gamla Bondepraktikan. Det gör man fortfarande på många platser  i världen. I Italien t.ex., som jag är väl förtroget med, är oliv-och vinodling  helt beroende av måncykeln när det ska planteras, beskäras och skördas, men med industrialiseringen kommer snart denna kunskap att gå förlorad. Det finns tyvärr numera så många manipulativa  sätt att förbättra skörden på ändå.  Synd, för vi brukar våld på naturen. Det är inte bra Feng Shui.

How come?

Den universella inre energin ändrar sig i cykler och är antingen mer utåtriktad eller mer inåtvänd ( jämför med  tidvattnet). Vi människor känner också av det. Vid fullmåne är vi mer aktiva (på gott och ont) och  behöver inte lika mycket sömn som annars. Växtkraften i naturen är som starkast vid fullmåne (jämför med sommarhalvåret), sedan när månen går ned igen blir kraften mer inåtvänd som på hösten. Då sätter vi ingenting förrän tidigt på våren, det säger sig självt.

Gamla grundregeln är att vare sig så eller plantera vid fullmåne eller vid nymåne, och helst då två dagar före och efter denna tidpunkt, för då är energin extremt stark eller respektive svag. Sista kvarteret alltså när månen är i nedan bör vi ligga lågt. Vi kan städa eller förbereda oss med annat i trädgården, men inte fröså och plantera.

Efter nymåne (jämför vintern) startar växtkraften på nytt. I Asien är denna tid en tid för nyetablering och framtidstro. (Kinesiska nyåret börjar därför alltid vid andra nymånen från västerländskt nyår räknat. Därav anses nya året få en bra start ). Efter nymåne förbereder vi växtsäsongen med att man fröså sådant som tar lång tid på sig samt beskära. Därefter sår och planterar vi fram till fullmåne (jämför sommaren), då vi gör ett kort uppehåll om det ska ta sig och vi inte vill vattna mycket. Efter fullmåne planterar vi växter med djupt rotsystem som buskar, träd, vårlökar, perenner, d.v.s. sådant vi förknippar med höst.

Låter det krångligt? Inte alls, se sambanden med årstiderna och kolla almanackan. Ha nu en vårlig, skön trädgårdshelg! Glöm gymmet och jobba dig frisk. Det ska bli fint väder och fullmåne är nästa söndag först.

Luna

Hästens år 2014

Söndag 5 januari 2014

Och vad säger Feng Shui om 2014?… ser jag att många söker på hos mig nu. Här kommer lite förutsägelser och trendfärger.

bild 5

Än så länge gäller fortfarande Ormens år, fram till den 31 januari. Då tar Hästens år vid enligt Feng Shui och elementet för  i år är trä. Det är ett år som gynnar er som är födda i hästens år framförallt, men också er som är födda antingen i apans, fårets eller tuppens år.

Hästen är till sin läggning hårt arbetande, snabb, ädel, populär, ärlig, beslutsam, romantisk men lynnig som en skenande fullblodshäst kan vara. Romantiken ligger i centrum, fast även den kan te sig ombytlig. Så ter sig också detta året.

Året gynnar kvinnor mer än män, särskilt kvinnor i maktposition i väst.

Tyvärr kommer det råda en obalans i de fem elementen, eld, jord, metall, vatten och trä.  Eldenergin dominerar på bekostnad av vatten och jord, vilket gör 2014 till ett mindre bra år vad gäller hälsa och tillväxtkraft.images

Feng Shui’s turfärger förväntas i år bli blått och gult, men den starkt rosa färg som valts till 2014 års Pantonefärg  ’Radiant Orchid’  kommer även att synas mycket av eftersom det blir ett romantiskt, men oförutsägbart år. Den färgen kommer att passa centrala platser samt  familj, hem och trädgård.caparol-3d-pink-30

Mest energi 2014 får vi från Söder, men även sydväst och väst blir gynnsamma lägen. I norr kommer turen på sikt.

Varsågod lite annorlunda läsning!

Trädgård 2014, Förändringens år

Fredag 10 januari 2014

Nu startar Blooming Friday igen efter juluppehållet och temat denna fredagen är Trädgård 2014.

Enligt Feng  Shui går vi in i Hästens år 31 januari, som väntas bli ett förändringens år. Det betyder att vi kommer vara flitiga och arbetsvilliga på olika plan, även i trädgården. Men hästen har en tendens att vilja skena. Så inte för tidigt i år, är ett bra tips

bild 5

Elementet för i år är trä.

Trä står för grönska och balans. Förstärk med mer vintergrönt!

bild-kopia-28

Tyvärr förväntas eldenergin, värmen ta över vilket vi ser redan nu. Det skapar en obalans med framförallt de andra elementen vatten och jord, både vinter och sommar. Färgerna blått  och gult ( vattnets och jordens färger) lyfter sommarens planteringar, möbler och dekorationer.

DSC_7736

Romantiken och dess svängningar ligger i fokus. Starkt rosa blir trend.

DSC_7798_kop

Vill du läsa mer om Hästens år 2014 läs mitt förra inlägg!

Trevlig helg!

Luna

Klicka på länkbilden Blooming Friday i högerspalt för att se andras tolkningar av Trädgård 2014

Kärlek

Fredag 30 januari 2014

Idag är ämnet Kärlek på Blooming Friday.

kort

Det passar ju bra så här första dagen av kinesiska nyåret, detta Hästens år, då  siffran 4 som står för Romantik (och studier) ligger i centrum av astrologiska diagrammet enligt Feng Shui.platta

Det väntas bli ett romantiskt år. Ett år perfekt för bröllop och förlovningar. Eftersom hästen är snabb och impulsiv kan det gå hett till och det är inte alltid det går att lita på hästen. Han kan skena, men är charmerande, vacker och vågar bryta gamla mönster. Förändringens tid är här.

För att förstärka romantiken hemma hos dig kan du placera ut par symboliska kärleksfåglar eller ett ankpar, blommor och lyckosymboler du tycker om på centrala platser i huset och trädgården.

bild 4

Och så rosa färger förstås!…. och sensuella blommor som pioner och rosor.

pioner-500

Värdelöst vetande eller bara lite kul? Du väljer själv.

Jag återkommer med mer Feng shui tips för 2014 en annan dag.

Klicka på länkbilden Blommig Fredag i högerspalt så kan du läsa mer om kärlek.

Ha en fin helg!

Luna

Feng Shui 2014, del 1 Söderläge

Måndag 3 februari 2014

Hej, alla ni som väntat på detta inlägg. Ursäkta dröjsmålet, men här kommer  mer Feng Shui info och tips inför 2014, detta Hästens år. Nyårsdagen var 31 januari, men räkningen börjar den 4 februari först.

 Härom dagen skrev jag om romantiken i centrum av hus och trädgård för  2014 i inlägget ’Kärlek.’ Idag tar jag upp ett annat positivt läge, nämligen söderläget. Förutom Söder, blir Sydväst, Väster och Norr speciellt gynnade av bra energier i år. I dessa väderstreck går det utmärkt att gräva, renovera och ta ned träd 2014.

platta

 Del 1.  Söderläge och sydliga länder gynnas allra mest av välmående och kraft, därför att nr 8, den starkaste siffran, har flyttat in i dess läge och kommer bli extra stark 2014. Normalläge för 8 är annars väderstrecket  NO. Som ni kanske vet så betyder söder: eld, sol, sommar, fullmåne, röda och varma färger och uppåtsträvande, koniska former som i eldslågan, medan No står för berg, stark, kall jord och vårvinter, så 8:an gör en riktig rockad i år. Den symboliken kan man förstärka med en bild eller form som liknar ett berg, en häst, en trana som står för fågel fenix, en spegel eller  belysning årets mörka tid och framförallt aktiviteter och varma färger överlag. 

bild

bild kopia 16

img_2991

glasbruk_10

bild

röd spade

Uppgifterna är som vanligt hämtade från mina almanackor jag beställer från Malaysia varje år, fast jag gör en förenklad och anpassad sammanställning för västvärlden.  Själv har jag fått min Feng Shui utbildning i Singapore för olika lärare och jag besökte seminarier under ett antal år, samt var medlem i IFSA ( International Feng Shui Association) Det var under och efter den tiden min man jobbade med Singapore Airlines. Nu åker jag inte dit längre. Min specialitet är allmän Feng Shui gardening, men  tycker det är roligt att kika på årshoroskopet. Jag brukar också boka in viktiga events och möten när det är bra Feng shui dagar i almanackan. Aldrig direkt vid fullmåne eller nymåne, då  kan energin vara för stark. Jag sår inte ens eller gräver då.

I Asien är symboler viktiga för att antingen förstärka bra energi eller dämpa  dålig energi. Det håll du har din ytterdörr eller ditt sovrum åt är extra viktigt att se över vid kinesiska nyåret. Vi är också alla olika och har olika bra år beroende på vilken djurgrupp och vilket element vi tillhör. Det är för långt att gå in på här, men om du vill veta mer om dina egenskaper ska jag svara per mail eller i kommentarsvar genom att du anger år och datum du är född.

Att gå till överdrift vad gäller formläran för inomhusbruk kan bli frustrerande och lärorna är ofta motsägande. För utomhusmiljö och trädgård finns det dock många allmännyttiga knep att ta till om man håller sig till väderstrecken. Söder är alltid söder och norr är norr. Däremellan är också av intresse, inte minst vad gäller kunskapen om ljuskvalitet och vindriktningar, vad som blir vackert och trivs i respektive väderstreck.

Nästa gång beskriver jag Sydväst. Förnöjsam läsning!

Luna

« Äldre inlägg
Upp ↑