Måndagen den 30 april, Valborg

Nu kommer den! Sol- och chi kraften som får allt att växa. Ikväll tänder vi en brasa och hälsar våren välkommen. Det är sed sedan 700-talet i många länder.

Jag har beskrivit de fem elementen tidigare, vissa element mer ingående än andra. Men inte så mycket om Eld, det mest centrala. Jo, lite när jag skrivit om orange och varma färger.

Sol och måne styr. Solen är söderläge, aktivitet, dag och sommar. Måne är norr, vila, natt och vinter. När vi vill bli inspirerade vänder vi oss mot solen, himlen eller brasan.

Därför är det bra om sittplatser har ett s.k. fågel Fenix-perspektiv med fri sikt mot himlen och skydd i ryggen, och helst ska uteplatsen vetta mot söder. Inga skrymmande träd eller buskar i vägen. Utsikt ger insikt. Åt vänstra kanten kan det dock vara lite insynskyddat och halvhögt i planteringen, men åt höger hålls rabatterna låga och  färgrika. Detta ger en bra balans åt de platser du sitter och hämtar kraft, även innifrån huset sett från de fönster du sitter mest under vintern. Det är här i söder den lilla fina gräsmattan kan vara. Annars är gräsmattor inte viktiga,  såvida du inte har en stor naturtomt eller slottsträdgård.

I söder (som står för värme och sommar) passar de rika färgerna bäst och blir som vackrast. Där pågår stor aktivitet bland bin och humlor sommartid. Framför allt gäller det färgen röd, men också lila, gul och orange. ( Åt sydöstra delen av trädgården kan färgerna gå mer åt purpur och blått och åt sydvästra mer åt gult, orange och jordfärgat, också odlingsbäddar är bra  i SV) I centrum nära huset är det som varmast.

Formspråket i söderläge är uppåtsträvande, triangulärt som wigwamar och konformer. Här passar också ett solur och en örtagård fint. Belysning mot söderläge ersätter  det ljus vi saknar i norden under halva året. Däremot är vatten inte att föredra  i direkt söderläge  enl. Feng Shui, därför att eldelementet konkurrerar ut vattenelementet, d.v.s. torkar ut vattnet  men solen kan även  ge bländande effekter, om du inte har något som skuggar.

Detta var några små Feng Shui tips för dig som funderar på din trädgårdsstruktur. Trevlig Valborg och första maj.

0