I måndags skrev jag om jordnyanser enligt Feng Shui. Jorden är viktig för allt levande. Jordklotet består av jord och berg, det säger sig självt. Det står i centrum. Är inte jorden i balans är  inte de andra elementen det heller. Man kan beskriva jordenergin på jorden som en axel genom jordklotet från Nordost till Sydväst fast den är mer bergig i NO ( som tex Japan) och mer bördig i SV.  Så kan du se även på din trädgård. Golvet, alltså jorden, avgör hur det växer. Det går alltid att förbättra jorden men ska du odla är ett sydvästligt läge att föredra framför ett nordostligt som passar bättre för sten, grus och vintergrönt.

Enligt principerna i Feng Shui  är elementen förutom jord även trä, eld, metall och vatten. Deras karaktär informerar oss om form och färg och ljusåtergivning. Jord står för stabilitet och odling, Trä står för tillväxt och den gröna färgen, Eld för sol och värme, Metall för inre styrka  och glänsande yta, Vatten för både vila och rörelse och mörka färger.

Dessa element kopplas till årstiderna och till väderstrecken, men du kan också använda dem för din trädgård så att den blir trivsam och magiskt vacker. Tänk dig förekomsten av: 1)Bladgrönt på våren och försommaren i österläge, från det spirande lilla lime-gröna till det mer mörkgröna

2)Varma färger och blomprakt på sommaren  i söderläge,

3) Gula nyanser som vintergäck, krokus, påskliljor både på våren i nordöstra lägen och i centrum och brungula som Rudbeckia på eftersommaren i sydvästläge,

4) Silver och vitt med lite mörkröda inslag (som solnedgången) under hela höstsäsongen i väst och nordväst och till sist

5) mörkt och skuggälskande på vintern i norr med inslag av blått.  Blir det för mörkt behövs kontrasten vitt liksom snön behövs för naturen när det blir för kallt.

Du kan själv på ett enkelt sätt rita upp en åttahörning (en så kallad Bagua) över din trädgårdstomt med hjälp av en vanlig kompass. (obs! här tar jag inte upp trigrammens betydelse för människors personliga välbefinnande utan mer allmänt för det gröna rummet.) Ställ dig utanför din ytterdörr och ta ut väderstrecken dvs norr alltid mot 0 och söder mittemot.  Sedan ritar du in respektive väderstreck på en situationsplan eller en noggrann skiss du gjort över hus och tomt som på bilden  nedan så förstår du bättre hur de olika delarna av trädgården kan förstärkas genom att man tillför färg och form som nedan. Om din tomt har oregelbunden form med t ex starkt utskjutande hörn eller att det fattas en hörna är det extra viktigt att ta lärdom av elementen.

Så får du en balanserad och vacker trädgård och kom ihåg det är i trädgården du ska börja se över din Feng Shui . Därefter kan du ta dig an huset inuti.

Gröna fälten i öst och sydöst: Trä – allt som växer och har en upprätt form, tex ett vårdträd, en lyktstolpe, spaljéer, men också möbler och  saker av trä.  Färger: Grönt och blått (som träd och himmel) och lite glada  försommarblomster som bryter av i det gröna.

Röda fältet i söder: Eld – fri utsikt, konformiga former, solur,  perenna-och rosenrabatter, skulptur av stor fågel typ Trana,  belysning vintertid,  rött, orange, purpur.

De två gula fälten i nordost och sydväst + centrum nära huset: Jord, rektanglar, fyrkanter, tak, gult och brunt. I SV, sensommar,  mer av terracotta, odling, bär, tråg, brungula blommor och i NO mer sten, gråbrunt och vintergröna växter som på senvintern Obs! jorden ska inte vara synlig under växtsäsong i trädgården.

Grå fälten i väst och nordväst- Metall, rundklippta former, kupoler, bågar, klot, metallprylar, vitt, silver, grått  med lite inslag av mörkrött för att liva upp. Gärna ett  träd eller en buske med sprakande höstfärg här också för att förstärka höstkänslan.

Blå fältet i norr –  Vatten, vindlande former med blåa kantväxter, grus, gångar som leder ut till skogen om ni bor så, vattenarrangemang (ett litet som hörs lågmält vid entrén är perfekt Feng Shui), glas, kullar eller sanddynor, mörkblå och svarta nyanser med lite vitt inslag .

 

Facebook Twitter More...

0