Välkommen till

Luna Eks trädgårdsblogg!

Sida 4 av 89

Feng Shui tendenser inför 2020

Den 25 januari 2020 lämnar vi grisens år och går in i Råttans. Om detta kan du läsa mer från min nyårshälsning den 29 dec.

Det blir ett aktivt Yang-år med bra och fast ledarskap med stöd från nr 8 i nordväst och det kan behövas i ett grälsjukt år där missförstånd, svek och oärlighet flammar upp mer frekvent än vanligt. Tålamod, skärpning och humor är bästa medicinen att dämpa nr 7 i centrum och på hemmaplan. För övrigt blir det ett balanserat år där alla fem elementen är representerade och inget fattas, vilket ger utmärkt produktivitet. Ny respekt för kreativa och intelligenta personer särskilt de unga får stort inflytande på utvecklingen som går snabbare än någonsin. Nya material, återbruks-tänk och sökande efter genuin kunskap ligger i tiden. Det är ett år att tänka utanför boxen, men många har svårt att komma igång. Våren är dock bra att starta upp nya åtaganden och göromål.

Draken, ormen tuppen och råttan får mest hjälp av inflytelserika personer.

Sifferförklaring: Var och en av de 9 siffrorna står för ett energimönster eller solarkrafter som utgör basen för den kinesiska numerologin vilken har studerats sedan 5000 år. Tidiga forskare och astrologers studier visade att olika energimönster träffade planeten vid olika tidpunkter och i olika vinklar och sedan spreds över jordens yta i olika riktningar. Dessa rörelser delades in i olika tal där vart och ett har en innebörd och symboliskt karaktärsdrag. Talen tycktes anpassa sig till återkommande cykler och det påverkade jorden, dess utveckling och dess invånare. Siffrorna kom att stå för de åtta väderstrecken samt centrum av jorden, men var inte statiska eftersom mönstren vandrar runt i en återkommande 9-årscykel. Dessa rörelsemönster med både ljusa och mörka egenskaper Yang och Yin flyttar runt i väderstrecken och kallas i västvärlden för the Flying Star, som är en utveckling av rörelserna inom den magiska kvadraten Lo Sho.

Siffran 1 motsvarar kraften Vatten, riktningen Norr. Denna energi är i ständig rörelse och påverkar allt levande. Där det finns rörelse finns liv, flyt och tur.

Siffran 2 motsvarar kraven Jord och riktningen Sydväst. Denna energi påverkar den fysiska hälsan.

Siffran 3 motsvarar kraften Trä och riktningen Öster och förknippas ofta med konflikter av alla slag, grälsjuka

Siffran 4 motsvarar också kraften Trä men riktningen Sydöst som påverkar människor framtid både vad gäller kärlek och studier.

Siffran 5 befinner sig i Centrum och är en kraftfull Moder Jordkraft likt Jorden vi lever på och om den inre kraften störs påverkar det alla sidor av en persons välbefinnande. Det är därför vi inte ska manipulera med jorden för det straffar sig alltid. Så tänk klimatsmart och i hållbarhetstermer.

Siffran 6 motsvarar kraften Metall och riktningen Nordväst. Denna energi förknippas med kommunikation och förändringar och gynnar framförallt patriarkatet och ledargestalter

Siffran 7 motsvarar kraften metall med riktning Väster och har en vass energi som kan medföra skada och konflikter

Siffran 8 motsvarar kraften fast Jord, berg och förknippas med framgång, rikedom, handel och ekonomi

Siffran 9 motsvarar kraften Eld och riktningen Söder och kan likt elden både ge värme och lycka, men om den är för stark skapas destruktivitet.

Så här ser siffrorna ut i sin grundposition i Lo shu, (se nedan) och det betyder att ett sådant år förstärks de bra siffrorna, medan de mindre fördelaktiga blir sämre. Här kan du jämföra med din egen siffra, se födelsetabeller i tidigare Feng shuiinlägg. Jag tex som är nr 6, hund, kvinna och metall har min grundenergi i Nordväst, men 2020 får jag min kraft från Sydost, jämför de båda kvadraterna. Dessutom påverkas jag av siffran för året som ligger i mitt hemmaväderstreck NV, alltså Nr 8 för 2020. Det betyder att jag får ta del av Nordost starka jordkraft (berg) i år.

Jag brukar också jämföra med trädgårdens och husets rum, samt hur huvudentrén ligger i förhållande till väderstrecken ( alltså bostadsadressens om du har fler ingångar) för att se hur året blir.

Förra gången Flying Star var i macroläge (Lo Shu) var 2013

Nästa gång blir alltså 2022. Då övergår vi också till period 9 och lämnar period 8 , starkt yin(=kvinna) år bakom oss, vilket har gynnat kvinnan i 24 år. Jag minns så väl övergången 2004 då jag befann mig på Feng Shui-utbildning i Singapore och vi som var kvinnor av kursdeltagarna från hela världen kände hopp och stor tilltro till oss själva för lång tid framåt. Nu vågade vi vad som helst. Jag själv startade eget och det gick lysande direkt efter start. Fler kvinnor än någonsin är och har varit framgångsrika inom politik och näringsliv. Tänk bara på alla kvinnliga influencers numera.

Nog om detta. Nu går vi in i 2020.

Bästa väderstrecken 2020 blir SO, SV, Väst NO och NV. Allra bäst gynnas NV eftersom den starka 8:an flyttar dit i år, se diagram överst i text.

De övriga riktningarna Söder, Öst ,Centrum och Norr blir inte så tursamma, så här bör du dämpa energierna.

CENTRUM: Med nr 7 i centrum ( gällande inre världsdelar, länder, torg, byggnader, hushåll, trädgård och kontor) kan året få negativa aspekter vad gäller svek, förlust och oärlighet. Förlust av pengar, fällor och fallgropar kan vi alla drabbas av, fast det ordnar upp sig ändå till slut, men lyckosammast är de smarta och förutseende. Det är här larmskylten mot inbrott bör sättas upp. Dämpa med blå kuddar och mattor i huset och ha symboler för skydd och styrka. Det kan vara heliga symboler eller något som ger dig skydd och tillförsikt i form av bilder och foto. Färska blommor, vatten och rökelse med mild doft är bra att rena luften med på centrala platser.

SÖDER: Siffran 2 här i år betyder sjukdom ,torka och ohyra och förvärras av värme och eld. Eftersom söder är ett eldväderstreck får man för ovanlighetens skull istället dämpa mycket av de röda, orange, gula och varma färgerna där under 2020 och istället satsa mer på vatten och årets färg ’mörkblått i kombination med vitt’. Res inte söderöver på sommaren och undvik trädgårdsarbete i stark sol och på mygg- och fästingtäta platser och ät inte huvudmål i soliga söderlägen. Är du häst eller äldre person får du vara extra försiktig även för fysisk överansträngning och olyckstillbud. Dämpa belysningen här i år även på vintern. Kinesiska hälsosymboler här är också bra som tex bambu, pioner, krysantemum, persikoträd och symboliska tranor.

Årets färg enl pantone. Klassiskt blå. Och eftersom 2020 blir ett metallår kommer vi se mer blått tillsammans med vitt.

ÖST: Nr 5 otursiffran flyttar till östläge. Här bör du inte renovera och gräva under 2020 för detta väderstreck kan drabbas av fara och otur. Det drabbar särskilt östländer, kaninen och äldste sonen och vars hem eller kontor som har huvudingång från öst. Håll välbalanserat och i jämvikt utan oväsen eller hög musik och låt alla 5 elementens färger (Grönt, rött, gult, grått, blått) vara representerade i öst. Vänta med nya projekt och ligg lågt.

NORR: Siffran 3 står alltid för grälsjuka och förstärks i år med kinesiska Tai Sui även kallad Grand Duke Jupiter ( eftersom hen följer Jupiters spår). Hen ger inte välsignelse åt dess riktning som annars, eftersom norr står i direkt motsatt riktning till söderläge med nr 2. Håll lugnt och ha inga vindspel eller klockor i norr 2020. Sitt och ligg inte mot norrläge om du vill undvika konflikter och missförstånd råder kineserna. Höj dock gärna energin i norr med varma färger i textilier och tillför inredningsdetaljer som symboliskt står för skydd och styrka t ex sköldpadda eller drake.

Förstärk däremot:

NORDVÄST: Nr 8 gynnar framförallt patriarkatet, familjeförsörjare och företagsledare samt nordvästra delar. Återspeglande kristall som kulor eller vaser, en groda eller drake eller tavla på en inflytelserik person ger välsignelse åt platsen. Här passar också vindspel i metall och rena vita färger på blommor och rekvisita.

VÄST: nr 9 i väst ger rikedom på sikt och framgång med projekt och planer inom en längre tidsram. Väderstrecket Väst gynnar tuppen som får extra flyt i år. Däremot ska man ligga lite lägre med att starta upp något nytt i maj, juli, september och oktober. Annars stärks Väst med tur, tillgångar och nätverkande. Här kan du kan lite mer rött, guld och blått i förening i år. En apa på skrivbordet, fåglar eller tupp om du har din arbetsplats i västläge. En tupp i väster är en symbol för vision, organisation och punktlighet.

NORDOST: 1:an i NO ger tur och seger åt väderstrecket i år, men vatten behövs för att förstärka energin. Så mer blå färger där i år, men även en flagga eller vimpelspel. Även en helgonsymbol i No kan ge extra tur.

SYDOST: Med 6:an här blir SO ett välsignat väderstreck. Där faller saker och ting på plats på det ena eller andra sättet genom mentorhjälp och att fler hjälps åt. Alla som sover eller sitter mot SO får ta del av detta i år, men håll aktivt och fullt av liv i So, t ex stäng inte in energin i förråd eller ha skräphörna här. Så blommor gärna i mörkblå färg som representerar vatten och synkar bra med trä som är väderstreckets eget element. Sovrum och matsal är utmärkt läge för sydost.

SYDVÄST: Med 4:an i Sv blir det mer än vanligt mycket kärlek, romans och giftermålsmöjligheter här i år. Gäller särskilt för Får och Apa. Romantiska pastelliga färger som rosa här. Det betyder också tur i studier, examen, forskning och allmän kunskapssamling. Gynnar särskilt unga och det sociala livet. För redan gifta är det bra att ha två ankor vid sängen. Visdomsring eller visdomsbuddha är andra förstärkare för väderstrecket.

Med detta önskar jag trevlig läsning för dig som är intresserad.

Hälsar Luna

(Som får sin uppdaterade information från Lillian Too, Wofs.com )

Obs! Uppdaterad sida med lite tillägg för förståelsens skull och rättelse på vilket år Lo Shu var i grundläge senast. Året är 2013 och inte 2015 som jag skrev först. (Borde jag kommit ihåg eftersom vår familj drabbades extra hårt med förolyckad son 2013 och nr 5 i mitten)

0

Vårt eget 2019

Hej bloggvänner! Här har ni mej igen en bit in på nya året. God fortsättning alla på 20-talet.

’Om jag vänder mig om’ är temat på Trädgårdsfägring denna vecka 3 på 2020. Här vänder jag mig om och med tacksamhet konstaterar att trots det som hände oss 2019 så lever vi kvar båda och ser fram emot ett nytt år.

Jag hade först inte tänkt skriva någon personlig årskrönika för 2019. Det blev ju nämligen inte som vi väntat. Det vet du som följer mig. Men när jag tittar tillbaks på mina bilder, så var det iallafall ett bra trädgårdsår som det ser ut så här i efterhand. Fast året kom att bli svajigt, oroligt och tålamodsprövande. Det var ofta varannandagsväder, eller rättare sagt varannanmånadsväder, mars var hemsk, maj var kallt och blåsigt, augusti blev regnigt, höstfärgerna kom av sig. Vi slapp dock att svettas och vattna som under 2018, det var bäst av allt.

Gräsmattan var grön och frodig efter att vi renoverat den på våren och sällan har det väl varit så mycket rhododendronblom och rosor på särskilt de stora rosbuskarna. Och hostorna var utan hål en hel säsong, inga mördarsniglar i sikte, men desto mer liljebaggar och tvestjärtar så mina liljor fick jag klippa ned de flesta.

Jag hade bestämt att bygga till staketet mot grannen och det blev gjort fort och lätt med vår gamla snickare. Det var i april, då våren började ta fart och maken var opererad för tjocktarmscancer. Han repade sig rätt bra, gick en halv mil om dagen.

Fixade också en bättre grusplats för soffan med planteringar runt.

Det var vad som blivit gjort plus att en firma var här och tvättade gångarna noga och bra.

Inte så mycket för övrigt. Jag hade knappast sått något, bara lite sommarblommor, grönsakslandet var bara ok i juni. Råkade krossa en tå som tog 5 veckor att läka så jag fick ta det lugnt med trädgårdsarbete. Den öppna trädgårdsvisningen jag skulle haft för tidningen Land i juli sa jag nej till.

I juni påbörjades cellgiftsbehandling på en 6 mån. period för maken eftersom det funnits metastaser runt det opererade området. Tumören var 15 cm stor när den upptäcktes i februari, så ändtarmen gick inte att rädda, dessutom hittades det en mindre vid tunntarmen också. Under sex veckor med dagliga sjukhusbesök, förundersökningar och strålning var jag med på sjukhuset varje gång innan operationen den 19 mars. Operationen tog 9 tim. och han fick ligga kvar på sjukhus en vecka efter. Än en gång tackar vi vår gud att ha ett så bra specialläkarteam som vi har i Borås och att han har ett starkt hjärta och egen positiv inställning.

Behandlingen blev med hemvård, alltså cellgiftsdropp under 48 tim dag och natt varannan vecka kopplat till en inopererad dosa under nyckelbenet. Det gick väl så där i början men blev vartefter allt jobbigare. Ett par dagar före följande kur var han dock lite bättre, innan det var dags för nya besök på onkologen för att koppla in nytt. Ju längre hösten led ju magrare blev han. Han var jättetrött, hade ingen aptit, fick eller kunde inte ta ett glas vin, kaffe smakade inte, håret löstes upp i fjun och långpromenader var ett minne blott. I juli var blodvärdet så lågt att jag fick ge honom 5 dagars sprutor under varje kur för att bygga upp de vita blodkropparna annars hade det inte gått att fortsätta behandlingen. En av de biverkningar han fick och fortfarande har kvar är nervstickningar i händer och delvis fötter, vilket gör att han har svårt att ta i kalla saker eller att skriva för hand. Han har vita bomullsvantar på sig eller tjocka tumvantar när händerna är extremt kalla även inomhus.

I slutet av oktober blev han iallafall utskriven, men det tar tid att bli pigg igen. Han har nu börjat gå upp i vikt och kan äta och dricka igen, men händerna och tröttheten blev värre efter influensavaccinet i november, samt att han inte kan sitta utan specialdyna, så några resor blir det inte än på länge.

Jag däremot blev piggare efter att han blev fri. Hjälper honom dock fortfarande vid behov med stomiplatta, men inte dagligen. Jag har varit rätt stabil hela året därför att min dåliga rygg skött sig gud ske lov. Det gäller att orka vara överallt och hålla reda på all information. Jag har ju mycket annat omkring mig som tex flera föreningar, träning, designjobb, barnbarnen, trädgården och socialt umgänge.

Nu är julen i stort sett bortplockad (utom granen och ett par stjärnor) efter en mycket skön och fin julhelg med nära och kära. Som alla vet gillar jag julen och går all in, vilket uppskattas här.

Mörkret och blåsvädret nu kan visserligen göra årstiden lite trist, men vi tror och hoppas att 2020 ska bli bra. Normalt har jag inte ont av mörker, men njuter som idag av att kunna vara ute och greja en stund då det håller upp.

Tack förresten alla ni som läst min Feng Shui prognos för Råttans år 2020. Som vanligt blev det mångdubblade besökssiffror för min annars lite tynande bloggtillvaro.

Ha det gott!

hälsar Luna

0

Prognoser för Råttans år 2020 och tillbakablick på 2019.

Hej alla bloggvänner!

Nu lämnar vi snart Grisens år 2019 , ett Yinår med stark Jordkraft. Ett lite mörkt men vädermässigt stabilare år om du frågar mig.

Den 25 jan. infaller det kinesiska nyåret 2020 och vi går in i Råttans år istället, fast räkningen börjar den 4/2. Det blir ett aktivt Yangår där elementet metall är rådande med hjälp av starkt vatten. Färgerna domineras av vitt som metall och mörkblått som vatten. Vi tillråds ligga lågt med de röda varma färgerna i söder i år för att dämpa eldenergin som kan tendera att bli för stark annars,

Allmänt kan sägas att det det blir ett spännande aktivt år på gott och ont med förbättrad ekonomi och tillväxt, vilket kommer hjälpa ekonomierna i världen. Det blir också ett utmanande år med många fallgropar och fällor som kan leda till förlust. Grälsjuka och våld ligger i luften så var lugn och tålmodig. För övrigt får de flesta av oss djursymboler stor tur inom många områden, särskilt med pengar. Se nedan de 12 djuren. (Vet du inte vilket djur och siffra du tillhör: kolla tabellerna sist i inlägget, men se upp med datum och kön, för det är inte lika för män och kvinnor.

RÅTTAN: är till sin läggning en utforskande, uthållig, aktiv och anpassningsbar överlevare med många intressen som gärna ger sig ut på äventyr och resor. Så kan vi se på 2020. Råttan 2020 behöver dock jobba på sitt självförtroende och vitalitet, men eftersom det är ett utmanande år så sporrar det hen att bli en mer framgångsrik version av sig själv.

OXEN: Blir en vinnare inom alla områden. Där finns stor potential för framtiden med rätt timing, placering och medhjälpare.

TIGERN: har ett enastående självförtroende och drive, ledarskapsförmåga och inflytande vilket ger utmärkta utsikter för framgång och välstånd.

KANINEN: har en inre kraft att lyckas med vad hen gör, men se upp med otur från öster i år som kan sakta ned farten en smula. Ta egna beslut, var aktiv, ambitiös och motiverad.

DRAKEN: har många indikationer att bli lyckligt lottad med tur från ovan och från själsvännen Ormen. Disciplin, ambition och lycka står hen bi i stort.

ORMEN: får hjälp av hjälpsamma personer som Draken, vilka guidar och öppnar nya dörrar. Se upp med oärliga personer. Ha en draksymbol nära.

HÄSTEN: Välståndet är lovande, även kärleken och framtiden, men första prioritet är att skydda dig och din hälsa och inte överanstränga dig eller utsätta dig för fysisk fara.

FÅRET: kan se fram emot ett lysande år med uppnådda mål ju längre året går. Dina ansträngningar ger snabbt resultat som sporrar dig vidare. Här finns mycket kärlek och unga får har lätt för sig i skolan.

APAN: är den som får mest tur av alla 12 djurkaraktärerna därför att råttan är din allierade. Du är omtyckt, har tur i relationer och får hjälp att öppna upp nya dörrar. Förstärk Sydvästläge, det drar till sig betydelsefulla mentorer. Låt inte avundsjuka trycka ned dig.

TUPPEN: Har otroligt bra framtidsutsikter om hen tänker i långsiktiga termer. Då kan du lyckas i stort.

HUNDEN: Får ett bra välstånd och enastående tur både i stort och smått med hjälp av Tuppen, om hen bara är aktiv och inte missar några chanser att tjäna pengar. En hund som satsar får som den vill. Ha en liten tuppsymbol nära.

GRISEN: även grisen får enastående tur med pengar, sparande och även att kunna spendera, bara du sätter upp klara mål och umgås med folk som ger dig självförtroende.

Flying Star för 2020 och väderstrecken skriver jag mer om senare. ( Bild än så länge i litet format, fast texten syns bättre i Flying Star från 2019 längre ned i inlägget, men siffrorna ligger olika förstås fastän har samma betydelse) Men Nv, No, So, Sv och Väst blir iallafall starka positioner. Medan i Söder, Öst, Centrum och Norr bör man ta det lugnt och inte stöka om och gräva för mycket.

Den centrala siffran 7 i centrum är den som bestämmer tonen i år, en lite oärlig och våldsbenägen inkräktare i ett annars aktivt och finansstarkt samhälle. Se upp för inbrott i hemmet och på offentliga platser.

NU en tillbakablick på 2019 om du vill se vilket som slog in av vad jag skrev denna tiden förra året. Vill du veta mer gå in på mina förra Feng Shui inlägg i t.ex ’Grisens År 2019 enl. Feng Shui.’

Vädermässigt bjöd 2019 på ett stabilare år för oss i Norden än 2018 med ömsom regn och sol och vi slapp att vattna i överflöd. För sydligare världsdelar som Australien har dock torkan och bränderna dominerat, medan södra delen av Europa haft för mycket regn under sommaren.

För ett år sedan skrev jag också att vi skulle få ackumulerande energi av olika slag likt Grisens natur. Superstarka siffran 8 låg i mitten av Flying Star vilket betydde kraft till alla familjer, stark jord med klimattänkande och förbättrat pengaflöde. Både öst och väst skulle bli vinnare medan de södra väderstrecken fick det tuffare.

OBS! 2019 års Flying Star

Den största kraften skulle komma från IT generationen och den yngre generationen över lag. Det fick vi klara bevis på med Greta Thunbergs kamp för klimatet. ( Greta tillhör Häst av de 12 djuren och dessutom är hon Berg, alltså stark jord som står för supersiffran 8. Inte konstigt att hon har en envishet, styrka och uthållighet som få)

Tyvärr har andra ungdomar också visat sin styrka genom gängrelaterat våld, i Sverige mer än i något annat land. Många kända personer har också avlidit. Fler och fler fick cancer även min make, men läkarvetenskapen blir allt duktigare. Och nu så här i slutet av året kan vi se skördarna av allt slit och alla umbäranden.

Nu hoppas vi på ett ljust, aktivt och varmt Yangår med förnyad tillväxtkraft år 2020.

Gott slut alla som orkat läsa så här långt. Så vill jag tipsa om mina kommande Feng Shui prognoser. Håll utkik på @lunasblogg.net i januari.

Hälsar Luna

som får sin årliga Feng Shui prognos från Lillian Too i Kuala Lumpur

0

God Jul!

Här kommer en kort julhälsning på uppesittarkvällen för er bloggvänner. Vill du se mer inspirationsbilder på min juldukning se mitt instagramkonto #lunasblogg. Välkomna dit!

Ha en underbar helg, så hörs vi senare.

0

Får jag lov att presentera… jultomten

Jag är inte den som normalt gillar trädgårdstomtar. Fast när julen närmar sig släpper jag på många tabun. Då kan tom den mest anskrämliga billiga loppistomte få smyga in i trädgården både här och där.

Så låt mig presentera jultomten 2019 i olika miljöer och skepnader.

Fast förstås en och annan ängel får ju också komma fram.

Temat denna vecka på Trädgårdsfägring är ’Får jag presentera…’

Trevlig andra advent!

Luna

0

November gick fort

Här kommer ett kort livstecken från mig igen. Och jag gör som sist visar ett collage som visar ungefär vad som är aktuellt här nu. Dvs julmarknader, bak, hemmafix, promenader, en gnutta trädgårdspaning och sociala aktiviteter som jag aldrig kommer ihåg att fota. Med andra ord ett ganska behagligt liv utan en massa måsten.

Trevlig första advent alla!

0

Murrigt och jordnära

November är jordfärgernas tid. Färgen brun inger lugn, trygghet koncentration och stabilitet, likt en modersgestalt. Jorden står för produktivitet och finns alltid till hands men för mycket synlig jord kan också kännas glädjelöst. Det är därför vi ska sträva efter tät frodighet i rabatterna under växtsäsong. Längtan efter färg infinner sig alltid förr eller senare även hos personer som säger sig gilla lugna beiga eller vita färgtoner. Det är årstiden och vår egen ålder som håller i taktpinnen. Nu är det brunbeigegrått och det är snyggt. Till advent gäller en massa mörkgrönt med vita och tillsatta röda inslag.

November är en mellantid… efter skördesäsongen men före upplysta julen. Eftersom vi människor hela tiden har en tendens att se framåt eller bakåt i tiden utan att egentligen vara i nuet kanske många blir uttråkade i murriga november och startar julen redan nu. Det beror på hur vi ser eller rättare kan se nyanser i det vi har.

Ingenting är egentligen riktigt svart utan att det finns alltid ett uns ljus däri, såsom det är på natten. I norra delar av landet med färre timmar av dagsljus kompenseras landskapet av snö. Här har vi inte fått någon snö ännu, bara lite en morgon men det försvann snabbt. Vi är inte redo för snö och ihållande kyla ännu innan naturen vissnat ned i lugn och ro.

Det finns egentligen inte något dåligt väder, däremot fel kläder. Vi behöver frisk luft oavsett om det är i trädgården, på skogspromenaden eller bara hämtning av barnbarn. I veckan satte jag upp säckväv på uppstammad magnolia och lite annat för rådjuren har börjat gå bärsärkagång igen. Måste rädda knoppar inför nästa vår.

Vätan vi får nu i form av regn och snö behövs inför nästa års växtsäsong, bara den inte blir stående. Dränering är A och O.

Det finns växter här som blommar på vintern om det inte är för kallt. Tex Hybridkejsarolvonet Dawn. Här en dagsbild.

Jag gillar nyanserna så här års. Här Buskroslingens knoppar som blommar med vita doftande klasar först av allt på våren.

Skymningen i väst en sen höstdag då solen tittat fram är också vackert.

Det finns många nyanser av murrigt mörker.

Ha en bra november!

Luna

0

Vecka 45

Nu har vi gått in i november och med det infinner sig ett behagligt lugn. Jag är färdig med utomhussysslorna, allt frostkänsligt är i tryggt förvar, lökarna i jorden, löven på växterna och arbetsskåpen städade. Nu städar jag skåp inomhus istället. Det är som en inventering av det man har och inte behöver längre. Början på något nytt.

Maken börjar sakta återfå krafterna efter behandlingen, likaså jag efter senaste hälsosvackan. Den planerade galloperationen för mig behövde inte göras fick jag reda på idag. Förändringen i gallväggen var snäll. Så himla skönt! Vi känner oss fria och kan ta igen lite av vad vi förlorat. Ta ett glas vin till helgerna och åka ut på stan när vi vill.

Nästa år blir ett bra år tror vi och jag har redan bokat in gruppbesök för trädgårdsvisning.

Vi har ingen snö fast det är bitande kallt och solen färgar skymningen i rosa.

Kopparlönnen glöder i eftermiddagssolen och tänk jag tycker naturen är vacker i all sin avskalade enkelhet.

Jag plockar kvistar och löv och gör enkla arrangemang med en ljusslinga i och ser fram emot att snart fixa för advent. Tiden går väldans fort och dagarna blir allt kortare.

Nästa år går vi in i Råttans år enl. Feng Shui och lämnar Grisens år bakom oss. Normalt brukar Råttans år vara lyckosamt och det verkar det bli 2020 också för de flesta. White Metal Rat Year börjar den 25 jan. och blir ett aktivt yangår där färgerna vitt och blått dominerar, alltså med mycket metall -och vattenkraft i förening eftersom Råttan tillhör norr och elementet vatten. Mer om detta kommer senare, då jag blivit uppdaterad.

( Kan väl bara tillägga att redan nu märks att det blir ett råttår för de har ynglat av sig hela hösten och söker sig till våra hus)

Ha det gott!

Luna

0

Förändring i tid och rum

Ja, så lämnar vi definitivt sommaren bakom oss för denna gång. Tack för i år även om det inte blev som vi ville, men alltid har man lärt sig något . Som att inte ta saker och ting för givet utan att livet är en gåva som är värd att vårda och vara rädd om. Åren är olika, men finns det liv finns det hopp.

Trädgården och vi har blivit ett steg äldre. Det syns om vi jämför med foton. Förändringen märks särskilt väl på ålderns höst då växtkraften avtar. Förfallet smyger sig på, men det beror helt och hållet på betraktaren hur vi uppfattar förändring och förfall. Det kan vara vackert och rogivande i sig. En viss form av underhåll behövs dock, som ansning, näring, vätska, luft och närhet.

Nu ska jag Inte visa foton på att jag och maken har åldrats för det har vi, utan ifrån trädgården denna sista dag med sommartid, kanske sista någonsin. En kulen och mycket regnig dag med fortlöpande förkylning, trötthet och frustration över att inte orka allt man vill göra.

Varsågod! Ett höstgalleri från här och nu.

En svart iris i kruka blev pimpad med överblivna fådda blommor Försök till nytt liv…
Det gäller att visa ett bra ansikte utåt i a f
men även lite för vår insida…

glad för det som bara är utan fjäsk…

flocknäva som bott i samma boningskruka i alla år utan klagan

Men vad händer här? En som inte kan vrida klockan rätt.

God helg Alla!

Luna

och som vanligt länkar jag en gång i veckan till Trädgårdsfägring

0

Ofrivillig vila

Ja, så var det dags för lite gnäll igen. Aldrig får man vara riktigt glad.

Vad nu då tänker du som följer mig? Hösten som är så fin och mannen hennes som äntligen blivit klar med sin cancerbehandling denna veckan.

Men så lätt går det inte över, jag menar tröttheten och sviterna av vad han gått igenom i år. Det visste vi dock innan att det kommer att ta lång tid, för vissa ett par månader och för andra nästan ett år.

Nu är det dock inte det jag syftar på utan på min egen egoistiska hälsostatus. Nej, det är inget farligt bara det att jag måste ta det lugnt, riktigt lugnt. Fy och Pest! Inte min grej och absolut inte nu när det är så mycket annat man vill göra och trädgården inte är klar inför vintern, massa lökar som ska i jorden, möbler packas in, krukor tvättas, förråd städas.

Bara på grund av ett sketet men högst irriterande förkylningsvirus som inte släpper utan har däckat mig vareviga dag i en vecka nu och fått mig att säga nej till både viktiga möten, promenader och träning. Jag som inte varit förkyld sedan barnbarnens första tid på dagis och skrutit om att jag inte blir förkyld när jag tar ’Coldzyme’ och allt. ( Coldzyme biter dock tydligen inte på alla virus)

Men det kan vara så att i år har jag varit utsatt för mer stress och mitt immunförsvar har inte varit det bästa. Halsontet smög sig på redan med första frosten och väta om fötterna början på förra veckan. ( En väldigt onödig frost enl. mig) Inget att bry sig om tänkte jag. Sedan tappade jag rösten helt i tre dagar och fick kommunicera med att skriva meddelanden på lappar.

I tisdags trodde jag mig vara bättre på eftermiddagen och fick satt 1/3 del av vårlöken. Det straffade sig redan på natten och kändes som begynnande kristallsjukesyndrom med yrsel och andningsproblem.

Med en sjuk man som inget orkar, behöver daglig hjälp och inte får bli smittad är detta inte ultimat, men det är bra att vara hemma ändå och slippa flänga runt.

Hoppas inte denna förkylning blir så utdragen och långvarig som de jag förr.

Ja, kära nån vilket negativt inlägg detta blev, ursäktar sig en för stunden irriterad

Luna Ek

0
« Äldre inlägg Nyare inlägg »
Upp ↑