Lördagen den 18 februari

Den här trädgårdsritningen gjorde jag för många år sedan för en kulturmärkt  17oo-talsgård i södra Västergötland. Gårdsanläggningen består av fyra byggnader, plus förrådsbyggnader och ladugård. Kravet var att trädgården skulle ritas så tidstroget som möjligt för att stämma in på en  lite finare gård från 17-1800 talet, men ha kvar sina mått och oregelbundenhet med den gamla stenmuren i fonden. Ägarna som bor i den intakta huvudbyggnaden inringat av  två mindre gamla hus ville skärma av den gammaldags privata delen  från den modernare ladugårdsdelen bakåt.

Resultatet som godkändes av länsantikvarie blev som ovan. Jag delade in  den stora  ytan innanför stenmuren och matkällaren med  Ört- och perennagård närmast huset, en gräsgård med gammaldags rosor, buskar och ett vårdträd och bänk. Runt denna del en omslutande syrenhäck. Utanför och i anslutning till matkällaren kålgård (odling) samt en vild trädgård (fruktträd)  tänkt att  fortsätta ut på ängen. Dessutom gjorde jag  förslag på ett stensockel-upphöjt lusthus för den vackra utsiktens skull. Gångarna tänkte jag  som grus eller stampad jord och blomsterbäddarna upphöjda mullbäddar med vanliga perenner som fanns i Sverige på slutet av 1700-talet. På höger sida mot inkörsväg och garage gamla träd och  en enkel dikesren.

Det är inte ofta jag färglägger   men eftersom ritningen skulle ingå i en utställning sedan, blev det så här.

Jag erkänner  att jag fortfarande älskar att rita utan dator, för jag får en helt annan fingertoppskänsla i formspråk och detaljer. Och det går fortare och blir mer personligt, inte så stelbent och likriktat. Jag har lätt för att sätta grundstrukturen direkt på en handskiss första gången jag ser ett uppdrag, men för ett bra avvägt slutresultat behövs mer tid. Inte så mycket tid som i detta fallet dock.

0