5april 2011

img_2576

Vad är det konkret som skiljer en Feng Shui- inspirerad trädgård från ordinarie trädgårdsdesign, frågar du dig kanske, när du ser att jag jobbar som trädgårdsarkitekt med influenser från denna läran?

Sammanfattat handlar det om flödet (i formspråk och gångar), det cykliska tänkandet, väderstreckens och ljusets betydelse för form och färg, manipulering av  dåliga tomtförutsättningar, sammanhållning av de olika gröna rummen , trivseln t.ex. var du ska att öppna upp eller innesluta dig, hålla strikt eller mer informellt, helheten, året-runt känslan.

DSC_7750kop

För att förstå helheten och flödet bör du tänka dig din trädgård ur fågelperspektiv med en skiss eller ritning. Huset bör omslutas av mjuka gångar, där du kan gå ut någorlunda torrskodd året runt. Dessa gångar får inte sluta tvärt utan ha en fortsättning eller mål. Därifrån ska du komma vidare till nya rum och överraskningar. Rumsligheten är svår att uppnå i en steril trädgård bestående av bara gräsmatta eller för mycket sten och grus, en jättelik garageinfart, några få träd och buskar, en miniodling längst bort.

mikaela_tomt1

Bra regel: Eftersträva stor lummighet och variation, jorden bör inte synas under växtsäsong, kontrast i höjd, material och färg, trappor och vackra gångar, möblera med höga och låga växter med olika formspråk. Plantera i grupp med udda nummer av samma växt (gäller även för stora stenar) Inte bara två av en sort, utan i så fall symboliskt som två vakthundar, en på var sida av en ingång. Undvik lösryckta projekt här och var, som inte har ett samband med helheten. Håll ihop strukturen. Ha minst tre små sittplatser, hellre än en jättestor, en av dem bör ligga bortåt på tomten så att du kan se ditt hus från håll.

Pynta slutligen med blommor, sten och rekvisita som fångar upp och förstärker ljuset och blir magiskt vackert i rejält tilltagna rabatter som du ser inifrån huset.   Tex varma färger i söderläge, mörka med ljusa kontraster i norr, silvriga i väster osv. Håll teman försök låta bli att plottra . Uteslut däremot inte någon av de fem basfärgerna från elementen: grönt-(trä),  rött-(eld),  gult-(jord),  vitt-(metall)  och blått-(vatten). Inte heller någon av  formerna som symboliserar: uppåtsträvande-, triangulärt-, rektangulärt-, runt och slingrande, men skilj dem åt och håll ihop helheten.

bild

Allra bästa hjälpen från Feng Shui är nog knepen som finns att ta till när vi kört fast, blivit hemmablinda och inte är riktigt nöjda själva.  (Är du nöjd behöver du inte bry dig) De flesta går efter sin intuition, men ibland ser vi inte vad som skulle gjorts annorlunda när något känns fel. Det förstår vi om vi vet hur elementen, alltså material, form och färg antingen samspelar med varann eller spelar ut varann. T.ex att närstående milda färger klarar vi i större mängd ihop, än starkt bjärta som orange och lila tillsammans. Som en centralt placerad uppstickare kan det vara roligt med ett sådant inslag, men är hela trädgården för brokig skapas inte det lugn vi behöver för att må bra av. Feng Shui går just ut på att skapa lugn i hemmamiljöer och vid arbetsplatser.  Den offentliga miljön, liksom vår trädgård ut mot gatan kan vara mer formell och  rakformig för där vistas vi inte lika länge som vår privata sfär.

under alm

Kom ihåg att: ibland behövs en rejäl städning och urrensning av frösådda, för stora eller impulsköpta växter, för energin hos naturen (och oss)  ändrar sig från år till år. Inget år är riktigt likt det andra.

0