Måndagen den 28 mars

Vatten rensar upp och förnyar naturen. Inom Feng Shui framhävs vatten, inte minst i trädgården.

Shui betyder vatten och Feng betyder vind, utan dessa samspelande energier kan inget leva, det vet vi.

Människor och djur dras till vatten som växternas rötter gör. Sedan urminnes tider har de största kulturerna uppstått kring just vattendrag och flodmynningar. I Asien står vatten för rörelse, tillväxt och harmoni, vilket i sin tur medför välstånd och hälsa. Där har de alltid använt vatten som naturliga eller arrangerade inslag i arkitekturen för privata och offentliga miljöer och speciellt där energin behöver förstärkas. Tex på platser där många vistas eller i slutna rum som torg och gårdar.

Vattnet ska vara i lagom rörelse, men inte stillastående för då blir det sunkigt. Jämför vårbäcken och sitt porlande ljud med forsen eller det stora djupa farliga havet. Lärdom av detta för våra trädgårdar: – Ett sakta rinnande vattenarrangemang som hörs från  entrén eller sittplatsen är att föredra framför en tidskrävande damm.

Storslagna dammar passar bra i större trädgårdar  och i naturparker, men inte i små villaträdgårdar. Betänk också att dammar med ett djup på mer än 2 dm måste upprättas med skydd.  Det gäller förstås också för privata Swimmingpooler och badtunnor som måste täckas, då de inte används. Hur harmoniskt är det att se på? Bättre då att satsa på små arrangemang eller vårda de förutsättningar vi har i naturen, ta vara på diken, leda in vatten till sig om det går och bygga på med stenar och växter, röja sly utefter vattendrag, göra gångstigar och sittplatser utmed strandkanter.  Att se och lära av naturen enligt Feng Shui.

0